Các tổ chức PCPNN tại Kiên Giang

STT Số
GĐK
Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại
GĐK
1 32 Bread for the World – Protestant Development Service – Dừng hoạt động BfdW – PDS Đức  4/11/2018 Xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn tổng hợp, nâng cao  năng lực, nâng cao vị thế của phụ nữ, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đào tạo nghề, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em VPĐD