Các tổ chức PCPNN tại Khánh Hòa

STT Số
 GĐK
Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại
GĐK
1 10 Agence Universitaire de la Francophonie AUF Canada 04-11-18 Hỗ trợ giảng dạy, học và nghiên cứu tiếng Pháp tại Việt Nam VPĐD
2 328 Agir Pour la Promotion de l’Enfant à Lorient Appel Lorient Pháp 08-11-18 Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em Đăng ký Hoạt động
3 1 Aide et Action – Dừng hoạt động AeA Pháp 31/01/2018 Giáo dục VPDA
4 145 Associantion Mere Isabelle – Urgence Humanitaire au Vietnam – Dừng hoạt động Pháp 20/6/2016 Hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
5 186 Verein Hilfe fur Vietnam/Susann’s Help for Children/Association Aide pour le Vietnam Thụy Sỹ 10-10-19 Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
6 192 Association Francophone d’Entraide et de Promotion des Sciences de la vie AFEPS Pháp  18/10/2019 Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị tai biến do lặn biển, hỗ trợ đào tạo về y tế Đăng ký Hoạt động
7 33 Atlantic Philanthropies – Ngừng hoạt động AP Bermuda  4/11/2018 Phát triển giáo dục, y tế, giảm nghèo và phát triển cộng đồng VPĐD
8 50 Australian Volunteers International – Ngừng hoạt động AVI Ô-xtơ-rây-li-a 06-09-20 Cung cấp tình nguyện viên VPĐD
9 10 Clinton Foundation Clinton Foundation Mỹ  31/01/2018 Phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV, lao, các chương trình can thiệp về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các vấn đề y tế quan trọng khác có ảnh hưởng đến người dân Việt Nam VPDA
10 118 Brittany’s Hope BHF Mỹ 05-07-19 Hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
11 123 Children Action CA Thụy Sỹ 20/6/2016 Y tế và giáo dục Đăng ký Hoạt động
12 261 Ecole Sauvage Pháp 11-11-17 Cấp học bổng, xây dựng trường học, trợ giúp y tế (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
13 19 Family Health International FHI360 Mỹ 14-05-23 Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai nghiện ma túy VPĐD
14 50 Fontanas Venner NGO FONTANA Đan Mạch 07-09-20 Hỗ trợ phòng chống và giảm các tác hại cho đối tượng lạm dụng chất gây nghiện, hỗ tro người nhiễm HIV/AIDS VPDA
15 69 Frankfurt Zoological Society Đức  26/11/2018 Bảo tồn các loài động vật hoang dã VPDA
16 27 Handicap International HI Bỉ  11/4/2018 Phòng ngừa tai nạn giao thông, nghiên cứu dị tật bẩm sinh và hỗ trợ người khuyết tật tài hòa nhập cộng đồng VPDA
17 9 Holt International Children’s Services HOLT Mỹ 31/01/2018 Trợ giúp trẻ em không nơi nương tựa (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
18 112 L’Appel – Dừng hoạt động Pháp 23/5/2016 Trợ giúp y tế cho trẻ em Đăng ký Hoạt động
19 295 Le Liseron Solidarite’ France VN Pháp 02-04-18 Hỗ trợ giáo dục, giao lưu văn hóa và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Đăng ký Hoạt động
20 33 Les Amis de Nha Trang Pháp 31-05-19 Hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn Đăng ký Hoạt động
21 7 Management Sciences for Health – Dừng hoạt động MSH Mỹ 31/01/2018 Quản lý dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS VPDA
22 29 Marie Stopes International MSI Anh 10-11-18 Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao năng lực cộng đồng VPĐD
23 45 Medisch Comite’-Nederland-Vietnam (Dừng hoạt động) MCNV Hà Lan 02-04-18 Y tế, phát triển cộng đồng và giảm nghèo, chuyển giao công nghệ và tư vấn phát triển phi lợi nhuận (các khoản quỹ thu được đều nhằm sử dụng cho các hoạt động nhân đạo và phát triển ở Việt Nam) VPĐD
24 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 11-12-19 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
25 225 No Ordinary Journey Foundation – Dừng hoạt động NOJF Canada  8/5/2017 Y tế Đăng ký Hoạt động
26 60 Pearl S.Buck International
Dừng hoạt động
PSBI Mỹ 09-06-18 Giúp đỡ trẻ em khuyết tật, cải tạo trường học và cung cấp thiết bị học đường (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
27 4 Population Services International PSI Mỹ 31/1/2018 Phòng chống HIV/AIDS kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng VPĐD
28 23 Program for Appropriate Technology in Health PATH Mỹ 20/6/2023 Y tế VPĐD
29 83 Prosthetics Outreach Foundation POF Mỹ 18/10/2018 Phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp chân tay giả, phát hiện sớm và điều trị dị tật bàn chân khèo bẩm sinh VPDA
30 240 Rock-Paper-Scissors Children’s Fund RPS Mỹ 28-07-20 Hỗ trợ cộng đồng và giáo dục Đăng ký Hoạt động
31 31 Save the Children International SCI Quốc tế 11-04-18 Chăm sóc sức khỏe tập trung ở trẻ em, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cấp, thích ứng với biến đổi khí hậu VPĐD
32 148 Social Assistance Programme For Vietnam SAP- VN Mỹ 20-06-19 Giúp đỡ trẻ em khuyết tật, mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
33 30 Stiching Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan 18-10-23 Phát triển nông nghiệp, nông thôn; giới và bình đẳng giới; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường VPĐD
34 267 Surflife Saving Australia – Dừng hoạt động SLSA Ô-xtơ-rây-li-a 26/11/2016 Phòng chống đuối nước và tập huấn về cứu hộ biển Đăng ký Hoạt động
35 16 The Australian Foundation for the Peoples of Asia and the Pacific Limited AFAP Ô-xtơ-rây-li-a 25/4/2018 Y tế, phát triển nông thôn tổng hợp, môi trường và viện trợ khẩn cấp VPĐD
36 16 The International Center IC Mỹ 01-06-19 Hỗ trợ rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và chăm sóc sức khoẻ tâm thần, viện trợ nhân đạo ĐKHĐ
37 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ  16/5/2019 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
38 82 Vietnam Children’s Fund VCF Mỹ 07-03-19 Hỗ trợ xây dựng trường học VPDA
39 275 Vietnam Vision Incorporated – Dừng hoạt động VVI Ô-xtơ-rây-li-a  10/03/2017 Y tế Đăng ký Hoạt động
40 333 Vietseed Foundation, Inc Mỹ 17/9/2018 Cấp học bổng cho học sinh Đăng ký Hoạt động
41 270 We Start Movement Headquaters Hàn Quốc  06/03/2017 Giáo dục, chăm sóc trẻ em Đăng ký Hoạt động
42 28 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế 01-07-19 Bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên VPĐD
43 151 Aids for Kids AFK Mỹ 03-07-20 Hỗ trợ trẻ em và các đối tựng có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
44 77 Woolcock Institute of Medical Research Limited WIMR Ô-xtơ-rây-li-a 21-04-19 Đào tạo, nghiên cứu y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng VPDA
45 352 VN Smile Organization Ltd VNSO Ô-xtơ-rây-li-a 19-04-19 Hỗ trợ khám và chữa nha khoa miễn phí, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
46 14 International Center for Alcohol Policies / đổi tên thành International Alliance for Responsible Drinking, Inc IARD Mỹ 30-04-19 Hỗ trợ an toàn giao thông và y tế cộng đồng ĐKHĐ
47 367 Humane Society International HIS Mỹ 29-09-19 Hỗ trợ bảo vệ, bảo tồn các loài động vật và cải thiện môi trường sống ĐKHĐ
16 Action on Poverty/ Tên cũ là The Australian Foundation for the peoples of Asia and the Pacific Limited AOP Ô-xtơ-rây-li-a 25-04-22 Phát triển nông thôn tổng hợp, hỗ trợ xây dựng năng lực, y tế cộng đồng, hỗ trợ tài chính vi mô và hỗ trợ du lịch cộng đồng VPĐD
255 Development Workshop DW Pháp 06-10-20 Viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai ĐKHĐ
4 Popular Services International PSI Mỹ 31-01-23 Phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng VPĐD
18 Agence Universitaire de la Francophonie AUF Canada 11-04-23 Hỗ trợ dạy tiếng Pháp tại Việt Nam VPDA
64 Save the Children Inernational SCI Anh 04-11-23 Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cáp,ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế VPDA