Các tổ chức PCPNN tại Hưng Yên

STT Số
GĐK
Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại
 GĐK
1 208 Coalition for Environment and Development CED Phần Lan  04/11/2016 Phát triển nông thôn tổng hợp Đăng ký Hoạt động
2 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 07-03-18 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
3 39 Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques GIP – ADETEF Pháp 25/8/2017 Nông nghiệp, y tế, tín dụng, môi trường và bình đẳng giới VPĐD
4 304 HAPPEL Foundation Happel Đức 24/3/2018 Cấp học bổng Đăng ký Hoạt động
6 126 Landsforeningen Lev Đan Mạch 20/6/2016 Nuôi dưỡng, giáo dục và dạy nghề cho trẻ em tàn tật tại các trung tâm và cộng đồng (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
7 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 11-12-19 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
8 216 People’s HOPE Japan PHJ Nhật Bản 04-01-17 Y tế Đăng ký Hoạt động
9 84 Resource Exchange International, Inc, REI Mỹ 10-09-19 Y tế, nông nghiệp và giáo dục VPDA
10 14 Spanish Red Cross SRC Tây Ban Nha 02-08-18 Phát triển cộng đồng, hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập kinh tế xã hội thông qua dạy nghề và tạo việc làm, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, viện trợ khẩn cấp và phục hồi, nâng cao năng lực VPDA
11 16 The Australian Foundation for the peoples of Asia and the Pacific Limited – Dừng hoạt động AFAP Ô-xtơ-rây-li-a 25/4/2018 Y tế, phát triển nông thôn tổng hợp, môi trường và viện trợ khẩn cấp VPĐD
12 48 The International Federation of Red Cross anh Red Cresent Societies IFRC Thụy Sỹ 03-12-20 Giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa, cứu trợ và phục hồi sau thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu, y tế và an sinh xã hội VPĐD
13 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ  16/5/2019 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
14 250 VietNam les Enfants de la Dioxine VNED Pháp 23/9/2017 Bảo trợ xã hội, trao học bổng, tín dụng vi mô và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đăng ký Hoạt động
15 15 World Vision International WVI Mỹ 25/4/2018 An ninh lương thực, nông nghiệp nước sạch vệ sinh môi trường, tái tạo năng lượng bền vững, tài chính vi mô, phát trển kinh tế, phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai, và cứu trợ khẩn cấp, biến đổi khí hậu, giáo dục phát triển và giáo dục trẻ em mầm non, bảo trợ trẻ em, y tế, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật; giới; vận động chính sách về quyền trẻ em, xây dựng năng lực, sự tham gia và bảo vệ trẻ em tại Việt Nam VPĐD
16 143 Worldwide Orphans Foundation WWO Mỹ 20-06-19 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp đỡ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
371 Desvelopmnet International Desjardins DID Canada 18-11-19 Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các tổ chức tín dụng vi mô ĐKHĐ
98 International Livestock Research Institute ILRI Kenya ###### Nông lâm nghiệp VPDA
420 Stichting CNV International Hà Lan 10-04-21 Giảm nghèo thông qua việc mang lại việc làm bền vững cho người lao động ĐKHĐ