Các tổ chức PCPNN tại Hòa Bình

STT Số
GĐK
Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại
GĐK
1 34 Australian People for Health, Education and Development Abroad Incorporated – Dừng hoạt động APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a 04-11-18 Dạy nghề, nâng cao năng lực về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và quyền của người lao động, sinh kế và các vấn đề về môi trường VPDA
2 34 Helvetas Swiss Intercooperation HELVETAS Thụy Sỹ  26/11/2023 Quản trị công, hỗ trợ phát triển nông thôn, nông lâm nghiệp, nước sạch và quản lý tài nguyên môi trường bền vững VPĐD