Các tổ chức PCPNN tại Hải Dương

STT Số GĐK Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại
GĐK
1 58 AIDS Healthcare Foundation AHF Mỹ 18/07/2018 Cung cấp dịch vụ y tế và điều trị HIV/AIDS VPDA
2 6 Asian Injury Prevention Foundation (Dừng hoạt động) AIPF Mỹ 08/2/2018 Hỗ trợ giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, phẫu thuật nhân đạo cho các trẻ em không may bị khuyết tật bộ phận sinh dục (do bẩm sinh hoặc do tai nạn) VPĐD
3 145 Association Mere Isabelle – Urgence Humanitaire au Vietnam – Dừng hoạt động Pháp 20/6/2016 Hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
4 256 Association Batik International BATIK Pháp 10-10-17 Dạy nghề, phát trển kinh tế và giao lưu văn hóa Đăng ký Hoạt động
5 34 Australian People for Health, Education and Development Abroad Incorporated APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a 11-04-23 Nâng cao năng lực về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và quyền của người lao đọng, giới và bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường VPDA
6 72 Buddhist Compassion Relief Tzuchi Foundation Tzuchi Đài Loan, Trung Quốc 04-11-16 Y tế, chăm sóc người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và viện trợ khẩn cấp Đăng ký Hoạt động
7 20 CARE International
Dừng hoạt động
CARE Quốc tế 20/6/2018 Y tế, viện trợ khẩn cấp, nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, nước sạch và vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phát triển doanh nghiệp nhỏ và tài chính vi mô VPĐD
8 137 Concept Foundation Thái Lan 20/6/2016 Y tế Đăng ký Hoạt động
9 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 03/7/2018 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
10 127 Fondation Raoul Follereau – Dừng hoạt động FRF Pháp 20/6/2016 Hỗ trợ bệnh nhân phong hòa nhập cộng đồng Đăng ký Hoạt động
11 94 Good People International GPI Hàn Quốc 06-04-22 Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
12 39 Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques GIP – ADETEF Pháp 25/8/2017 Nông nghiệp, y tế, tín dụng, môi trường và bình đẳng giới VPĐD
13 12 Habitat for Humanity International HFHI Mỹ 31/1/2018 Phát triển cộng đồng (phát triển nông thôn và tài chính vi mô phục vụ xây nhà) VPDA
14 41 HelpAge International HAI Anh 23/5/2018 Hỗ trợ người cao tuổi, phát triển cộng đồng VPDA
15 83 Hoa Trắng, Fleur Blanche Pháp 14/5/2016 Hỗ trợ giáo dục và cung cấp trang thiết bị y tế Đăng ký Hoạt động
16 179 Korea – Vietnam Culture Commnication Center KCCC Hàn Quốc 10-10-16 Hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hóa Đăng ký Hoạt động
17 185 Lattitude Global Volunteering LATTITUDE Anh 10-10-19 Cung cấp tình nguyện viên hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh Đăng ký Hoạt động
18 7 Management Sciences for Health MSH Mỹ 31/01/2018 Quản lý dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS VPDA
19 99 Maryknoll Mỹ 25/4/2016 Hỗ trợ thanh thiếu niên nghèo, trẻ em khuyết tật, đào tạo dạy nghề và tạo việc làm (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
20 38 Mpken MPKEN Nhật Bản 02-08-16 Dừng hoạt động Đăng ký Hoạt động
21 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 11-12-19 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
22 20 Norwegian Church Aid (dừng hoạt động) NCA Na Uy 04-11-18 Biến đổi khí hậu và chăm sóc sức khỏe VPDA
23 224 Orphans’ Future Alliance, Inc. -Dừng hoạt động OrFA Mỹ 05-08-17 Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
24 47 Oxfam Solidarity Belgium OSB Bỉ 17-10-17 Phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao năng lực ĐKHĐ
25 3 Pathfinder International PI Mỹ 31/1/2018 Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS và xây dựng chính sách y tế VPĐD
26 89 Private Agencies Collaborating Together, Inc PACT Mỹ 13/2/2020 Giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án phòng, chống và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS và phát triển cộng đồng VPDA
27 23 Program for Appropriate Technology in Health (Dừng hoạt động) PATH Mỹ 20/6/2018 Y tế VPĐD
28 84 Resource Exchange International, Inc, REI Mỹ 09/10/2019 Y tế, nông nghiệp và giáo dục VPDA
29 313 S.O.S Missionario Italia 29/5/2018 Hỗ trợ người khuyết tật Đăng ký Hoạt động
30 14 Spanish Red Cross SRC Tây Ban Nha 08/2/2018 Phát triển cộng đồng, hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập kinh tế xã hội thông qua dạy nghề và tạo việc làm, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, viện trợ khẩn cấp và phục hồi, nâng cao năng lực VPDA
31 22 The Fred Hollows Foundation FHF Ô-xtơ-rây-li-a 20/6/2023 Hỗ trợ kỹ thuật về thuỷ tinh thể và trang thiết bị mắt, chăm sóc mắt cộng đồng, đào tạo mổ đục thuỷ tinh thể và cung cấp trang thiết bị VPĐD
32 311 The McKnight Foundation Mỹ 28/5/2018 Bảo vệ môi trường Đăng ký Hoạt động
33 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ  16/5/2019 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
34 232 Volunteers for Peace VFP Mỹ 23/6/2017 Trao đổi tình nguyện viên và phát triển cộng đồng Đăng ký Hoạt động
35 351 Fund for Support and Development of International Cooperation and Investment FSDICI Nga 15-04-19 Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm các vấn đề liên quan đến kinh tế, thương mại và đầu tư) Đăng ký Hoạt động
362 Vietnamese Women Culture Center VWCC Hàn Quốc 26-07-19 Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc Đăng ký Hoạt động
37 83 Hoa Trắng, Fleur Blanche Pháp 14-05-19 Hỗ trợ giáo dục và cung cấp trang thiết bị ĐKHĐ
38 45 Medisch Comite’-Nederland-Vietnam MCNV Hà Lan 04-02-18 Y tế, phát triển cộng đồng và giảm nghèo, chuyển giao công nghệ và tư vấn phát triển phi lợi nhuận (các khoản quỹ thu được đều nhằm sử dụng cho các hoạt động nhân đạo và phát triển ở Việt Nam) VPĐD
39 413 Dansk Handicap Forbund DHF Đan Mạch 02-02-21 Hỗ trợ người khuyết tật ĐKHĐ
40 391 Cooperation and Participation in Overseas NGOs COPION Hàn Quốc 20/4/2020 Hỗ trợ giao lưu văn hóa và xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục ĐKHĐ
41 10 William J.Clinton Foundation CF Mỹ 17/11/2020 Phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV, lao, các chương trình can thiệp về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các vấn đề y tế quan trọng khác có ảnh hưởng đến người dân Việt Nam VPDA