Các tổ chức PCPNN tại Hà Tĩnh

STT Số GĐK Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại
GĐK
1 37 Adoptionscentrum
Dừng hoạt động
ACS Thụy Điển 25/4/2018 Nâng cao năng lực và phát triển cộng đồng, tập trung vào phụ nữ và trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
2 5 Agricultural Development Denmark Asia ADDA Đan Mạch 44965 Phát triển nông thôn tổng hợp và xây dựng năng lực cho các đối tác Việt Nam VPĐD
3 76 American Red Cross ARC Mỹ  09/01/2019 Phòng ngừa, chăm sóc và hỗ trợ người có HIV/AIDS, giảm thiểu rủi ro thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu, viện trợ khẩn cấp tại Việt Nam, nâng cao năng lực tổ chức cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam VPDA
4 6 Asian Injury Prevention Foundation (Dừng hoạt động) AIPF Mỹ 43314 Hỗ trợ giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, phẫu thuật nhân đạo cho các trẻ em không may bị khuyết tật bộ phận sinh dục (do bẩm sinh hoặc do tai nạn) VPĐD
5 118 Brittany’s Hope BHF Mỹ 43651 Hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
6 292 Czech-Vietnamese investment anh export forum Séc 20/1/2018 Bảo trợ xã hội Đăng ký Hoạt động
7 87 De Danske Skovdyrker foreninger A.M.B.A (The Danish Tree Growers Cooperative -DDS) DDS Đan Mạch 07/1/2020 Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, nâng cao kiến thức về rừng, phát triển và khai thác rừng bền vững VPDA
8 255 Development Workshop DW Pháp 44110 Viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai ĐKHĐ
9 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 03/7/2018 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
10 247 Fraternite Europe Asie FEA Pháp 43702 Bảo trợ trẻ em, phát triển cộng đồng và hỗ trợ giáo dục ĐKHĐ
11 318 Gesellschaft fur Entiwiklung International Sachsen e.V Geninsa Đức 24/6/2018 Hỗ trợ tín dụng vi mô cho người có hoàn cảnh khó khăn VPĐD
12 40 Global Civic Sharing GCS Hàn Quốc 43561 Giáo dục-đào tạo và dạy nghề, hỗ trợ trẻ em khuyết tật (không bao gồm vấn đề con nuôi), (thu hẹp từ 06/4/2016) phát triển nông thôn Đăng ký Hoạt động
13 22 Golden West Humanitarian Foundation GWHF Mỹ 45234 Hỗ trợ rà phá bom mìn và hỗ trợ phát triển giáo dục trẻ em VPDA
14 41 HelpAge International HAI Anh 23/5/2018 Hỗ trợ người cao tuổi, phát triển cộng đồng VPDA
15 218 Institut de Cooperation et de Development Europe Asie Afrique Amerique Latine ICDE3AL Pháp 43865 Phát triển nông thôn tổng hợp, y tế, giáo dục dạy nghề và bảo vệ môi trường Đăng ký Hoạt động
16 42 International Center for Research in Agroforestry ICRAF Quốc tế 45069 Nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, an ninh lương thực và phát triển kinh tế VPDA
17 170 International Livestock Research Institute ILRI Quốc tế 18/7/2016 Nông lâm nghiệp Đăng ký Hoạt động
18 133 Lotus Humanitarian Aid Foundation, Inc LHAF Mỹ 43636 Hỗ trợ y tế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
19 102 Manos Unidas Manos Tây Ban Nha 43580 Phát triển nông thôn tổng hợp Đăng ký Hoạt động
20 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 43810 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
21 35 Operation Smiles Inc. OS Mỹ 19/3/2019 Y tế VPĐD
22 12 Oxfam Great Britain OGB Anh 43408 Xây dựng năng lực, phát triển cộng đồng, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và viện trợ khẩn cấp VPĐD
23 42 Project Orbis, INC ORBIS Mỹ 43811 Hỗ trợ xây dựng năng lực chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt VPĐD
24 30 Stiching Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan 45217 Phát triển nông nghiệp, nông thôn; giới và bình đẳng giới; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường VPĐD
25 120 Stichting Tropenbos International TBI Hà Lan 20/6/2016 Bảo tồn và phát triển bền vững rừng nhiệt đới Đăng ký Hoạt động
26 16 Action on Poverty/ Tên cũ là The Australian Foundation for the peoples of Asia and the Pacific Limited AOP Ô-xtơ-rây-li-a 44676 Phát triển nông thôn tổng hợp, hỗ trợ xây dựng năng lực, y tế cộng đồng, hỗ trợ tài chính vi mô và hỗ trợ du lịch cộng đồng VPĐD
27 22 The Fred Hollows Foundation (Dừng hoạt động) FHF Ô-xtơ-rây-li-a 20/6/2018 Hỗ trợ kỹ thuật về thuỷ tinh thể và trang thiết bị mắt, chăm sóc mắt cộng đồng, đào tạo mổ đục thuỷ tinh thể và cung cấp trang thiết bị VPĐD
28 48 The International Federation of Red Cross anh Red Cresent Societies IFRC Thụy Sỹ 44168 Giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa, cứu trợ và phục hồi sau thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu, y tế và an sinh xã hội VPĐD
29 311 The McKnight Foundation – Dừng hoạt động Mỹ 28/5/2018 Bảo vệ môi trường Đăng ký Hoạt động
30 59 The Netherlands Red Cross NRC Hà Lan 31/12/2014 Phòng ngừa thảm họa, viện trợ khẩn cấp, tái thiết, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường VPDA
31 238 The RockerFeller Foundation RF Mỹ 21/7/2017 Y tế và phát triển bền vững Đăng ký Hoạt động
32 28 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế 07/1/2019 Bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên VPĐD
33 5 Zhi Shan Foundation Zhi Shan Đài Loan, Trung Quốc 44957 Hỗ trợ trẻ em nghèo, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn về y tế và giáo dục (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
34 65 Room to Read RtR Mỹ 45234 Hỗ trợ phát triển giáo dục ĐKHĐ
35 20 Care International Thụy Sỹ 45097 Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, tài chính vi mô, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và viện trợ khẩn cấp, hỗ trợ nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng VPĐD
36 367 Humane Society International HIS Mỹ 43737 Hỗ trợ bảo vệ, bảo tồn các loài động vật và cải thiện môi trường sống ĐKHĐ
37 371 Desvelopmnet International Desjardins DID Canada 43787 Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các tổ chức tín dụng vi mô ĐKHĐ
38 322 Resources for Health Equity RHE Mỹ 44385 Hỗ trợ phát triển y tế ĐKHĐ