Các tổ chức PCPNN tại Đồng Tháp

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 81 Australian Volunteers International AVI Ô-xtơ-rây-li-a 09-06-20 Cung cấp tình nguyện viên VPĐD
3 10 Bill, Hillary and Chelsea clinton Foundation Clinton Foundation Mỹ 31-01-18 Phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV, lao, các chương trình can thiệp về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các vấn đề y tế quan trọng khác có ảnh hưởng đến người dân Việt Nam VPDA
4 43 CARE International
Dừng hoạt động
CARE Quốc tế 20/6/2018 Y tế, viện trợ khẩn cấp, nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, nước sạch và vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phát triên doan nghiệp nhỏ và tài chính vi mô VPDA
VPĐD
7 123 Children Action CA Thụy Sỹ 20-06-16 Y tế và giáo dục ĐKHĐ
8 68 Christina Noble Children’s Foundation CNCF Anh 18-03-19 Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
6 3 Croix Rouge Francaise CRF Pháp 31/01/2018 Cứu trợ khẩn cấp, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc y tế và đào tạo cán bộ y tế, cải thiện vệ sinh môi trường. VPDA
9 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 03-07-18 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
10 86 Eye Care Foundation ECF Hà Lan 01-07-20 Hỗ trợ phòng chống và chữa trị các bệnh về mắt VPDA
11 66 German Red Cross GRC Đức 05-11-18 Y tế, phát triển kinh tế và viện trợ khẩn cấp VPDA
12 6 Heifer International
Dừng hoạt động
HI Mỹ  31/01/2018 Phát triển kinh tế – xã hội VPDA
13 1 Pacific Link Foundation PALS Mỹ 31/1/2019 Hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em ĐKHĐ
14 4 Popular Services International PSI Mỹ 31-01-23 Phòng chống HIV/AIDS kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng VPĐD
15 23 Program for Appropriate Technology in Health (dừng hoạt động) PATH Mỹ  20/6/2018 Y tế VPĐD
16 64 Save the Children Inernational SCI Anh 04-11-23 Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cáp,ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế VPDA
17 31 Save the Children International SCI Quốc tế 04-11-18 VPĐD
18 305 SJINC Foundation SJINC Mỹ 31-03-18 Hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
19 148 Social Assistance Programme For Vietnam SAP- VN Mỹ 20-06-19 Giúp đỡ trẻ em khuyết tật, mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
20 282 Solidarites Jeunesses SJ Pháp 10-12-20 Cung cấp tình nguyện viên, phát triển cộng đồng ĐKHĐ
21 24 Sunflower Mission Mỹ 08-02-19 Giáo dục – Đào tạo ĐKHĐ
22 48 The International Federation of Red Cross anh Red Cresent Societies IFRC Thụy Sỹ 12-03-20 Giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa, cứu trợ và phục hồi sau thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu, y tế và an sinh xã hội VPĐD
23 234 The Viet Nam Scholarship Foundation/VNSF VNSF Mỹ 07-07-17 Giáo dục ĐKHĐ
24 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ 16-05-19 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
25 285 Vietnam Health, Education anh Literature Projects VNHELP Mỹ 19-12-17 Trợ giúp về giáo dục, y tế (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
26 51 We Effect Thụy Điển 11-04-16 Xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn ĐKHĐ
27 19 World University Service of Canada (Dừng hoạt động) WUSC Canada 11-04-18 Giáo dục,đào tạo và dạy nghề VPDA
28 28 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế 07-01-19 Bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên VPĐD
29 12 Habitat for Humannity International HFHI Mỹ 31-01-18 Phát triển cộng đồng (phát triển nông thôn và tài chính vi mô phục vụ xây nhà) VPDA
30 96 We Effect Thụy Điển 16-05-21 Hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội nông thôn VPDA
31 355 Beuatiful Mind Charity Inc BMC 06-05-19 Bảo trợ xã hội ĐKHĐ
32 354 ALYT Solidarites Formation Sante ALYT Pháp 04-05-19 Hỗ trợ đào tạo y tế ĐKHĐ
33 371 Desvelopmnet International Desjardins DID Canada 18-11-19 Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các tổ chức tín dụng vi mô ĐKHĐ
34 422 Federation of Canadian Muncipalties FCM Canada 12-04-21 Hợp tác đổi mới đô thị, phát triển kinh tế địa phương ĐKHĐ
35 40 Vredeseilanden-Coopibo VECO Bỉ 14/5/2023 Phát triển nông nghiệp bền vững và chuỗi giá trị tại Việt Nam VPDA