Các tổ chức PCPNN tại Đồng Nai

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 278 Asia Rainbow Nhật Bản 27-3-2017 Giáo dục và đào tạo ĐKHĐ
2 6 Asian Injury Prevention Foundation (Dừng hoạt động) AIPF Mỹ 2-8-2018 Hỗ trợ giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, phẫu thuật nhân đạo cho các trẻ em không may bị khuyết tật bộ phận sinh dục (do bẩm sinh hoặc do tai nạn) VPĐD
3 34 Australian People for Health, Education and Development Abroad Incorporated APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a 11-04-23 Nâng cao năng lực về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và quyền của người lao đọng, giới và bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường VPDA
4 123 Children Action CA Thụy Sỹ  20/6/2016 Y tế và giáo dục ĐKHĐ
5 68 Christina Noble Children’s Foundation CNCF Anh  18/03/2019 Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
6 207 Development WorldWide DWW Cộng hòa Séc  04/11/2016 Bảo vệ môi trường, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam ĐKHĐ
7 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ  03/7/2018 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
8 291 Free the Bears FTB Ô-xtơ-rây-li-a 15-1-2021 Bảo vệ động vật hoang dã ĐKHĐ
9 12 Habitat for Humanity International HFHI Mỹ 31-1-2018 Phát triển cộng đồng (phát triển nông thôn và tài chính vi mô phục vụ xây nhà) VPDA
10 27 Handicap International HI Bỉ  11/4/2018 Phòng ngừa tai nạn giao thông, nghiên cứu dị tật bẩm sinh và hỗ trợ người khuyết tật tài hòa nhập cộng đồng VPDA
11 9 Holt International Children’s Services HOLT Mỹ 31-1-2023 Trợ giúp trẻ em không nơi nương tựa (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
13 30 Les Enfants du Dragon LED Pháp 8-2-2019 Cải thiện sinh kế và hỗ tro trẻ mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
14 265 Mabuchi International Scholarship Foundation Nhật Bản 17-11-2020 Hỗ trợ giáo dục ĐKHĐ
15 29 Marie Stopes International MSI Anh 11-10-2018 Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao năng lực cộng đồng VPĐD
16 34 Montlucon Saigon Pháp 2-8-2019 Chăm sóc và giáo dục trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
17 171 Nanum International NNI Hàn Quốc  18/7/2016 Y tế ĐKHĐ
18 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 12-11-2019 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
19 4 Popular Services International PSI Mỹ 31-1-2023 Phòng chống HIV/AIDS kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng VPĐD
20 324 Public Interest Foundation Minsai Center EDF Nhật Bản 11-8-2018 Giáo dục và đào tạo ĐKHĐ
21 25 Roots of Peace ROP Mỹ 2-8-2016 Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ĐKHĐ
22 21 Saigon Children’s Charity SCC Anh 4-11-2023 Giáo dục, đào tạo nghề, giảm nghèo và phát triển cộng đồng VPDA
23 29 The Dariu Foundation TDF Thụy Sỹ 28-1-2020 Tài chính vi mô, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, cấp học bổng và đào tạo tin học VPDA
24 25 Vietnam Assistance for the Handicapped VNAH Mỹ 3-7-2018 Hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ nghiên cứu, phổ biến pháp luật, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng VPĐD
25 285 Vietnam Health, Education anh Literature Projects VNHELP Mỹ 19-12-2020 Trợ giúp về giáo dục, y tế (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
26 211 Vung Tau France
Dừng hoạt động
VT France Pháp  26/11/2016 Y tế, văn hóa, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
27 91 Wildlife At Risk WAR Mỹ 29-5-2020 Bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã VPDA
28 52 Wildlife Conservation Society WCS Mỹ 11-4-2016 Bảo vệ môi trường ĐKHĐ
29 28 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế 7-1-2019 Bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên VPĐD
30 246 Asia Cultural Exchange Foundation ACEF Hàn Quốc 30/10/2024 Hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hóa ĐKHĐ
31 164 Smile Train, Inc Mỹ 7-11-2019 Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí ĐKHĐ
32 346 Stiching IDH Subtainale Trade Initiatue IDH Hà Lan 28-3-2019 Hỗ trợ phát triển bền vững thông qua thúc đẩy thương mại bền vững và bảo vệ môi trường ĐKHĐ
33 110 World Animal Protection WSPA Anh 28-9-2019 Hỗ trợ giám sát nuôi nhốt, tăng cường nhận thức về bảo vệ gấu, cứu trợ khẩn cấp vật nuôi và quản lý bệnh dại ĐKHĐ
34 368 Asia Exchange Association AEA Hàn Quốc 25-10-2019 Hỗ trợ giao lưu văn hóa và cộng đồng ĐKHĐ
35 391 Cooperation and Participation in Overseas NGOs COPION Hàn Quốc 20/4/2020 Hỗ trợ giao lưu văn hóa và xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục ĐKHĐ
36 23 Program for Appropriate Technology in Health PATH Mỹ 20/6/2023 Y tế VPĐD
37 52 Latter-day Saint Charities LDSC Mỹ 3-7-2018 Phát triển cộng đồng, y tế, cứu trợ thiên tai và đào tạo tiếng Anh VPDA
38 246 Asia Cultural Exchange Foundation ACEF Hàn Quốc 21-08-19 Hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hoá ĐKHĐ
39 143 Worldwide Orphans Foundation WWO Mỹ 20-6-2019 Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, giúp đỡ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
40 31 Save the Children SCI Anh 4-11-2023 Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khaarncaaps, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế VPĐD
41 58 AIDS Healthcare Foundation AHF Mỹ 18-07-18 Cung cấp dịch vụ y tế và điều trị HIV/AIDS VPDA
42 16 The International Center IC Mỹ 01-06-19 Hỗ trợ rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và chăm sóc sức khoẻ tâm thần, viện trợ nhân đạo ĐKHĐ
43 98 International Livestock Research Institute ILRI Kenya 12-01-2022 Nông lâm nghiệp VPDA
44 420 Stichting CNV International Hà Lan 10-04-21 Giảm nghèo thông qua việc mang lại việc làm bền vững cho người lao động ĐKHĐ
45 421 Fédération Handicap International Pháp 10-04-21 Phòng ngừa tai nạn giao thông, nghiên cứu dị tật bẩm sinh, an sinh xã hội và phục hồi chức năng cho người khuyết tậ ĐKHĐ
46 1 Pacific Links Foundation PALS Mỹ 31/1/2019 Hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em ĐKHĐ