Các tổ chức PCPNN tại Điện Biên

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 100 Agence de Medecine Preventive AMP Pháp 25-04-16 Y tế ĐKHĐ
2 5 Agricultural Development Denmark Asia ADDA Đan Mạch 08-02-23 Phát triển nông thôn tổng hợp và xây dựng năng lực cho các đối tác Việt Nam VPĐD
3 10 Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation Clinton Foundation Mỹ  31/01/2018 Phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV, lao, các chương trình can thiệp về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các vấn đề y tế quan trọng khác có ảnh hưởng đến người dân Việt Nam VPDA
4 47 Blue Dragon Children’s Foundation BDCF Ô-xtơ-rây-li-a 20-06-23 Giáo dục và đào tạo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn VPDA
5 32 Bread for the World – Protestant Development Service – Dừng hoạt động BfdW – PDS Đức 04-11-23 Hỗ trợ phát triển nông thông tổng hợp, phát triển nông nghiệp bền vững, bình đẳng giới, hỗ trợ doanh nghiệp xã hội, cải thiện sinh kế và tạo thu nhập, bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực và hỗ trợ lao động nhập cư, hỗ trợ người mãn hạn tù tăng cường năng lực tái hoà nhập cộng đồng VPĐD
6 44 Bremen Overseas Research and Development Association BORDA Đức 20-06-23 Hỗ trợ phát triển công nghệ xử lý nước thải trong sản xuaatsa và sinh hoạt VPDA
7 20 CARE International CARE Quốc tế 20-06-23 Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, tài chính vi mô, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và viện trợ khẩn cấp, hỗ trợ nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng VPĐD
8 85 Christofffel – Blinden mission/Christian Blind Mision e.V CBM Đức 22-10-19 Hố trợ tổng quát về mắt và chăm sóc trẻ em bị mù và khiếm thị (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
9 3 Croix Rouge Francaise CRF Pháp 31/01/2018 Cứu trợ khẩn cấp, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc y tế và đào tạo cán bộ y tế, cải thiện vệ sinh môi trường. VPDA
10 194 Entrepreneurs du Monde EDM Pháp 18/10/2019 Tín dụng vi mô ĐKHĐ
11 19 Family Health International FHI360 Mỹ 14-05-23 Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai nghiện ma túy VPĐD
12 127 Fondation Raoul Follereau FRF Pháp 20-06-19 Hỗ trợ bệnh nhân phong hòa nhập cộng đồng ĐKHĐ
13 42 International Center for Research in Agroforestry ICRAF Quốc tế 23-05-23 Nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, an ninh lương thực và phát triển kinh tế VPDA
14 7 Management Sciences for Health MSH Mỹ 31/01/2018 Quản lý dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS VPDA
15 45 Medisch Comite’-Nederland-Vietnam MCNV Hà Lan 04-02-18 Y tế, phát triển cộng đồng và giảm nghèo, chuyển giao công nghệ và tư vấn phát triển phi lợi nhuận (các khoản quỹ thu được đều nhằm sử dụng cho các hoạt động nhân đạo và phát triển ở Việt Nam VPĐD
16 119 Minors Mỹ  20/6/2020 Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
17 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 12-11-19 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
18 3 Pathfinder International PI Mỹ  31/1/2018 Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS và xây dựng chính sách y tế VPĐD
19 4 Popular Services International PSI Mỹ 31/1/2018 Phòng chống HIV/AIDS kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng VPĐD
20 23 Program for Appropriate Technology in Health PATH Mỹ 20/6/2023 Y tế VPĐD
21 83 Prosthetics Outreach Foundation POF Mỹ 18-10-18 Phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp chân tay giả, phát hiện sớm và điều trị dị tật bàn chân khèo bẩm sinh VPDA
22 215 Research Triangle Institute
(Dừng hoạt động)
RTI Mỹ  26/11/2016 Hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ dự án “Huy động cộng đồng phòng chống HIV/AIDS” ĐKHĐ
23 31 Save the Children International SCI Quốc tế 04-11-18 Chăm sóc sức khỏe tập trung ở trẻ em, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cấp, thích ứng với biến đổi khí hậu VPĐD
24 320 SOS Enfants des Rues du Việt Nam Pháp 29-06-18 Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
25 16 Action on Poverty/ Tên cũ là The Australian Foundation for the peoples of Asia and the Pacific Limited AOP Ô-xtơ-rây-li-a 25-04-22 Phát triển nông thôn tổng hợp, hỗ trợ xây dựng năng lực, y tế cộng đồng, hỗ trợ tài chính vi mô và hỗ trợ du lịch cộng đồng VPĐD
26 311 The McKnight Foundation – Dừng hoạt động Mỹ 28-05-18 Bảo vệ môi trường ĐKHĐ
27 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ  16/5/2019 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
28 15 World Vision International WVI Mỹ 25-04-18 An ninh lương thực, nông nghiệp nước sạch vệ sinh môi trường, tái tạo năng lượng bền vững, tài chính vi mô, phát trển kinh tế, phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai, và cứu trợ khẩn cấp, biến đổi khí hậu, giáo dục phát triển và giáo dục trẻ em mầm non, bảo trợ trẻ em, y tế, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật; giới; vận động chính sách về quyền trẻ em, xây dựng năng lực, sự tham gia và bảo vệ trẻ em tại Việt Nam VPĐD
29 151 Aids for Kids AFK Mỹ 03-07-20 hỗ trợ trẻ em và các đối tựng có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
30 105 KNCV Tuberculosis Foundation KNCV Hà Lan 25-04-19 Hỗ trợ phòng chống bệnh lao tại Việt Nam ĐKHĐ
31
32 411 Volunteer for Education Pháp 17-01-21 Hỗ trợ giáo dục ĐKHĐ
33 9 The Asia Foundation TAF Mỹ 04-11-23 Hỗ trợ phát triển giáo dục, kinh tế, quản trị công, môi trường và xây dựng năng lực cho đối tác Việt Nam ĐKHĐ
34 15 World Vision International WVI Mỹ 25/4/2018 An ninh lương thực, nông nghiệp nước sạch vệ sinh môi trường, tái tạo năng lượng bền vững, tài chính vi mô, phát trển kinh tế, phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai, và cứu trợ khẩn cấp, biến đổi khí hậu, giáo dục phát triển và giáo dục trẻ em mầm non, bảo trợ trẻ em, y tế, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật; giới; vận động chính sách về quyền trẻ em, xây dựng năng lực, sự tham gia và bảo vệ trẻ em tại Việt Nam VPĐD