Các tổ chức PCPNN tại Đắk Lắk

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 38 ActionAid International AAI Quốc tế 07-08-19 Phát triển nông thôn bền vững, quyền trẻ em, quyền phụ nữ, bình đẳng giới, giảm nghèo, tín dụng vi mô, hỗ trợ tư vấn chính sách, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng năng lực và sinh kế VPĐD
2 306 Associazione ACTI esperance ACTI Thụy Sỹ 07-04-21 Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, y tế và giáo dục ĐKHĐ
3 33 Atlantic Philanthropies AP Bermuda 04-11-18 Phát triển giáo dục, y tế, giảm nghèo và phát triển cộng đồng VPĐD
4 123 Children Action CA Thụy Sỹ  20/6/2016 Y tế và giáo dục ĐKHĐ
5 58 Education for Development EFD Bỉ 04-11-16 Hỗ trợ lớp học tiếng Anh, vi tính, giáo dục phổ thông và sức khỏe cho trẻ lang thang ĐKHĐ
6 19 Family Health International FHI360 Mỹ 14-05-23 Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai nghiện ma túy VPĐD
7 127 Fondation Raoul Follereau FRF Pháp 20-06-19 Hỗ trợ bệnh nhân phong hòa nhập cộng đồng ĐKHĐ
8 304 HAPPEL Foundation Happel Đức 24-03-18 Cấp học bổng ĐKHĐ
9 80 HealthBridge Foundation of Cacada HealthBridge Canada 29-05-19 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng VPDA
10 42 International Center for Research in Agroforestry ICRAF Quốc tế 23-05-23 Nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, an ninh lương thực và phát triển kinh tế VPDA
12 7 Management Sciences for Health MSH Mỹ 31/01/2018 Quản lý dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS VPDA
13 29 Marie Stopes International MSI Anh 11-10-18 Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao năng lực cộng đồng VPĐD
14 45 Medisch Comite’-Nederland-Vietnam (dừng hoạt động) MCNV Hà Lan 04-02-18 Y tế, phát triển cộng đồng và giảm nghèo, chuyển giao công nghệ và tư vấn phát triển phi lợi nhuận (các khoản quỹ thu được đều nhằm sử dụng cho các hoạt động nhân đạo và phát triển ở Việt Nam VPĐD
15 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 12-11-19 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
16 3 Pathfinder International PI Mỹ  31/1/2018 Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS và xây dựng chính sách y tế VPĐD
17 42 Project Orbis, INC ORBIS Mỹ 12-12-19 Hỗ trợ xây dựng năng lực chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt VPĐD
18 64 Save the Children Inernational SCI Anh 04-11-23 Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cáp,ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế VPDA
19 31 Save the Children International SCI Anh 04-11-18 VPĐD
20 204 The Common Code for the Coffee Community Association – đổi tên thành Global Coffee Platform GCP Thụy Sỹ 18-10-19 Hỗ trợ phát triển bền vững ngành sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê ĐKHĐ
21 22 The Fred Hollows Foundation FHF Ô-xtơ-rây-li-a 20-06-18 Hỗ trợ kỹ thuật về thuỷ tinh thể và trang thiết bị mắt, chăm sóc mắt cộng đồng, đào tạo mổ đục thuỷ tinh thể và cung cấp trang thiết bị VPĐD
22 4 Population Service International PSI Mỹ 31-01-18 Phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng VPĐD
23 35 Animals Asia Foundation AAF Hồng Kông – Trung Quốc 11-04-18 Bảo tồn động vật hoang dã VPDA
24 65 Room to Read RtR Mỹ 04-11-23 Hỗ trợ phát triển giáo dục ĐKHĐ
25 346 Stiching IDH Subtainale Trade Initiatue IDH Hà Lan 28-03-19 Hỗ trợ phát triển bền vững thông qua thúc đẩy thương mại bền vững và bảo vệ môi trường ĐKHĐ
26 28 World Wide Fund for Nature WWF Thụy Sỹ 07-01-19 Bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên VPĐD
27 30 Stiching Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan 18-10-23 Phát triển nông nghiệp, nông thôn; giới và bình đẳng giới; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường VPĐD
28 311 The McKnight Foundation Mỹ 28-05-21 Bảo vệ môi trường ĐKHĐ
29 99 Save the Children International SCI Anh 18-01-22 Chăm sóc sức khỏe tập trung ở trẻ em, giáo dục, bảo vệ trẻ em, viện trợ khẩn cấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và sinh kế VPDA
30 13 Regional Community Foresty Training Center for Asia& the Pacific RECOFTC Thái Lan 31-01-19 Quản lý rừng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên bền vững ĐKHĐ
31 14 International Center for Alcohol Policies / đổi tên thành International Alliance for Responsible Drinking, Inc IARD Mỹ 30-04-19 Hỗ trợ an toàn giao thông và y tế cộng đồng ĐKHĐ
32 410 Stichiting Agriterra Hà Lan 27-12-20 Nâng cao năng lực hoạt động của các hợp tác xã ĐKHĐ
33 98 International Livestock Research Institute ILRI Kenya 12-01-2022 Nông lâm nghiệp VPDA
34 381 Hanns R. Neumann Stiftung HRNS Đức 17-02-20 Hỗ trợ phát triển bền vững ngành cà phê ĐKHĐ
35 49 Centre for Tropical Medicine-Oxford University Clinical Research Unit CTM/OUCRU Anh 31-03-20 Hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu phát triển, khoa học y sinh học, hỗ trợ điều trị và chẩn đoán lâm sàng, sức khỏe cộng đồng và sức khỏe động vật VPĐD
36 35 Animals Asia Foundation AAF Hồng Công 11-04-21 Bảo tồn động vật hoang dã
37 4 Population Services International PSI Mỹ 31-01-23 Phòng chống HIV/AIDS kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng VPĐD
38 6 Asia Injury Prevention Foundation AIPF Mỹ 02-08-23 Hỗ trợ giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, phẫu thuận nhân đạo cho các trẻ em không may bị khuyết tật bộ phận sinh dục (Do bẩm sinh hoặc do tai nạn) VPĐD
39 296 Xuan les Enfants de’l Avenir Pháp 02-09-20 Cấp học bổng, xây nhà tình thương, trường học ĐKHĐ
40 361 Health Poverty Action HPA Anh 28-06-19 Hỗ trợ phòng, chống và điều trị bệnh sốt rét ĐKHĐ
41 94 Good People International GPI Hàn Quốc 06-04-22 Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động