Các tổ chức PCPNN tại Cần Thơ

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 97 Adventist Development amd Relief Agency International ADRA Mỹ 28-07-21 Hỗ trợ dạy nghề, môi trường, phát triển sinh kế và cung cấp học bổng VPDA
2 18 Agence Universitaire de la Francophonie AUF Canada 04-11-18 Hỗ trợ giảng dạy, học và nghiên cứu tiếng Pháp tại Việt Nam VPDA
3 10 Agence Universitaire de la Francophonie AUF Canada 11-04-18 Hỗ trợ giảng dạy, học và nghiên cứu tiếng pháp tại VN VPĐD
4 303 Aide au Development de la Santé ADS Pháp 24-03-18 Hỗ trợ dào tạo về y tế ĐKHĐ
5 25 Alliance Anti Trafic – Dừng hoạt động AAT Pháp 04-11-13 Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán và lạm dụng tình dục VPDA
6 188 Alliance to save Energy ASE Mỹ 18-10-16 Nâng cao hiệu suất năng lượng trong các lĩnh vực sử dụng năng lượng cao ĐKHĐ
7 6 Asian Injury Prevention Foundation (Dừng hoạt động) AIPF Mỹ 02-08-18 Hỗ trợ giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, phẫu thuật nhân đạo cho các trẻ em không may bị khuyết tật bộ phận sinh dục (do bẩm sinh hoặc do tai nạn) VPĐD
8 302 Asie Horizon 2020 Agence Pour le Viet Nam d’Etudes Economiques et de Conseil A.V.E.C Pháp 24-03-18 Bảo vệ môi trường, hỗ trợ đào tạo về cấp cứu, phòng chống HIV và dạy nghề ĐKHĐ
9 63 Australian Cervical Cancer Foundation ACCF Ô-xtơ-rây-li-a 04-11-16 Y tế ĐKHĐ
10 50 Australian Volunteers Internaitonal AVI Ô-xtơ-rây-li-a 09-06-20 Cung cấp tình nguyện viên VPĐD
11 10 Bill, Hillary and Chelsea clinton Foundation Clinton Foundation Mỹ  31/01/2018 Phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV, lao, các chương trình can thiệp về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các vấn đề y tế quan trọng khác có ảnh hưởng đến người dân Việt Nam VPDA
12 43 CARE Internationa
Dừng hoạt động
CARE Quốc tế  20/6/2018 Y tế, viện trợ khẩn cấp, nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, nước sạch và vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phát triển doanh nghiệp nhỏ và tài chính vi mô VPDA
13 20 CARE International Dừng hoạt động CARE Quốc tế  20/6/2018 Y tế, viện trợ khẩn cấp, nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, nước sạch và vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phát trriển doanh nghiệp nhỏ và tài chính vi mô VPĐD
14 176 Challenge to Change CtC Anh 06-09-16 Phòng ngừa biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và viện trợ khẩn cấp ĐKHĐ
15 263 Chen-Yung Memorial Foundation CYMF Mỹ 11-11-20 Xây dựng và phát triển nhà cho người nghèo hỗ trợ giáo dục và phát trển cộng đồng ĐKHĐ
16 32 Dillon International DI Mỹ 04-11-23 Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
17 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 03-07-18 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
18 237 Eden Social Welfare Foundation – Dừng hoạt động EDEN Đài Loan-TQ 21-07-17 Giáo dục, đào tạo dạy nghề và hỗ trợ người tàN tật ĐKHĐ
19 19 Family Health International FHI360 Mỹ 14-05-23 Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai nghiện ma túy VPĐD
20 283 Fondation VietNam Med Aid Thụy Sỹ 31-12-18 Y tế ĐKHĐ
21 6 Grandis et Deviens G&D Pháp 31/01/2016 cấp học bổng và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ĐKHĐ
22 36 Hanns – Seidel – Stiftung s.v. HSF Đức  21/3/2019 Bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế- xã hội bền vững, đào tạo và nâng cao năng lực VPĐD
23 80 HealthBridge Foundation of Cacada Health
Bridge
Canada  29/5/2019 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng VPDA
24 6 Heifer International
Dừng hoạt động
HI Mỹ  31/01/2018 Phát triển kinh tế – xã hội VPDA
25 68 Hellen Keller International HKI Mỹ 08-07-19 Hỗ trợ nghiên cứu dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng ĐKHĐ
26 23 Institute for Social and Environment Transition ISET Mỹ 02-08-16 Phát triển bền vững môi trường và xóa đói giảm nghèo ĐKHĐ
27 190 Korea Center for United Nations Human rights Policy KOCUN Hàn Quốc 18/10/2019 Đào tạo kiến thức về văn hóa, phong tục, tập quán của Hàn Quốc cho phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc ĐKHĐ
28 295 Le Liseron Solidarite’ France VN Pháp 04-02-18 Hỗ trợ giáo dục, giao lưu văn hóa và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ĐKHĐ
29 284 Les Lampions Pháp 10-12-17 Y tế ĐKHĐ
30 7 Management Sciences for Health MSH Mỹ 31/01/2018 Quản lý dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS VPDA
32 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 12-11-19 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
33 35 Operation Smiles Inc. OS Mỹ  19/3/2019 Y tế VPĐD
34 3 Pathfinder International PI Mỹ  31/1/2018 Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS và xây dựng chính sách y tế VPĐD
35 4 Popular Services International PSI Mỹ 31/1/2018 Phòng chống HIV/AIDS kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng VPĐD
36 89 Private Agencies Collaborating Together, Inc PACT Mỹ 13-02-20 Giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án phòng, chống và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS và phát triển cộng đồng VPDA
37 23 Program for Appropriate Technology in Health PATH Mỹ 20/6/2023 Y tế VPĐD
38 42 Project Orbis, INC ORBIS Mỹ 12-12-19 Hỗ trợ xây dựng năng lực chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt VPĐD
39 83 Prosthetics Outreach Foundation POF Mỹ 18-10-18 Phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp chân tay giả, phát hiện sớm và điều trị dị tật bàn chân khèo bẩm sinh VPDA
40 65 Room to Read RtR Mỹ 04-11-23 Hỗ trợ phát triển giáo dục VPDA
41 Save the Children Inernational SCI Anh 04-11-23 Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cáp,ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế VPDA
42 31 Save the Children International SCI Quốc tế 04-11-18 Chăm sóc sức khỏe tập trung ở trẻ em, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cấp, thích ứng với biến đổi khí hậu VPĐD
43 148 Social Assistance Programme For Vietnam SAP- VN Mỹ 20-06-16 Giúp đõ trẻ em khuyết tật, mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
44 24 Sunflower Mission Mỹ 02-08-16 Giáo dục – Đào tạo ĐKHĐ
45 9 The Asia Foundation TAF Mỹ 04-11-23 Hỗ trợ phát triển giáo dục, kinh tế, quản trị công, môi trường và xây dựng năng lực cho đối tác Việt Nam VPĐD
46 16 The Australian Foundation for the peoples of Asia and the Pacific Limited – Dừng hoạt động AFAP Ô-xtơ-rây-li-a 25-04-18 Y tế, phát triển nông thôn tổng hợp, môi trường và viện trợ khẩn cấp VPĐD
47 319 The Corporation of Mercer University MERCER Mỹ 25/6/2015-25/6/2018 Hỗ trợ người khuyết tật ĐKHĐ
48 22 The Fred Hollows Foundation (dừng hoạt động) FHF Ô-xtơ-rây-li-a  20/6/2018 Hỗ trợ kỹ thuật về thuỷ tinh thể và trang thiết bị mắt, chăm sóc mắt cộng đồng, đào tạo mổ đục thuỷ tinh thể và cung cấp trang thiết bị VPĐD
49 238 The RockerFeller Foundation RF Mỹ 21-07-17 Y tế và phát trển bền vững ĐKHĐ
50 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ 16-05-19 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
51 215 Viet Dreams Mỹ  01/4/2017 Giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
52 25 Vietnam Assistance for the Handicapped VNAH Mỹ  03/7/2018 Hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ nghiên cứu, phổ biến pháp luật, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng VPĐD
53 285 Vietnam Health, Education and Literature Projects VNHELP Mỹ 19-12-20 Trợ giúp về giáo dục, y tế (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
54 77 Woolcock Institute of Medical Research Limited WIMR Ô-xtơ-rây-li-a  21/4/2019 Y tế VPDA
55 164 Smile Train Mỹ 11-07-16 Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí ĐKHĐ
56 346 Stiching IDH Subtainale Trade Initiatue IDH Hà Lan 28-03-19 Hỗ trợ phát triển bền vững thông qua thúc đẩy thương mại bền vững và bảo vệ môi trường ĐKHĐ
57 2 The Beth Isarael Deaconess Medical Center, Inc BIDMC Mỹ 31-01-19 Y tế ĐKHĐ
58 363 Milal Heart Foundation Mỹ 12-08-19 Cung cấp học bổng, hỗ trợ phẫu thuật tim và xây dựng nhà tình thương cho trẻ em bị bệnh tim ĐKHĐ
59 30 Stiching Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan 18-10-23 Phát triển nông nghiệp, nông thôn; giới và bình đẳng giới; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường VPĐD
60 143 Worldwide Orphans Foundation WWO Mỹ 20-06-19 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp đỡ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoan cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
61 164 Smile Train, Inc Mỹ 07-11-19 Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí ĐKHĐ
62 23 Institue for Social and Environment Transition – International ISET Mỹ 13-07-19 Phát triển bền vững mô trường và xóa đói giảm nghèo ĐKHĐ
63 246 Asia Cultural Exchange Foundation ACEF Hàn Quốc 30/10/2024 Hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hóa ĐKHĐ
64 105 KNCV Tuberculosis Foundation KNCV Hà Lan 25-04-19 Hỗ trợ phòng chống bệnh lao tại Việt Nam ĐKHĐ
65 368 Asia Exchange Association AEA Hàn Quốc 25-10-19 Hỗ trợ giao lưu văn hóa và cộng đồng ĐKHĐ
66 367 Humane Society International HIS Mỹ 29-09-19 Hỗ trợ bảo vệ, bảo tồn các loài động vật và cải thiện môi trường sống ĐKHĐ
67 405 Sourires du Mekong Pháp 22-08-20 Đào tạo kiến thức về văn hóa, phong tục, tập quán của Hàn Quốc cho phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc ĐKHĐ
68 371 Desvelopmnet International Desjardins DID Canada 18-11-19 Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các tổ chức tín dụng vi mô ĐKHĐ
69 243 Non-Profit Organization Biomedical Science Association BMSA Nhật Bản 12-08-20 Y tế ĐKHĐ
70 72 Norwegian Mission Alliance NMA Nauy 26-11-18 Y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng tổng hợp VPDA
71 148 Social Assistance Programme For Vietnam SAP- VN Mỹ 20-06-19 Giúp đỡ trẻ em khuyết tật, mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) Đăng ký Hoạt động
72 422 Federation of Canadian Muncipalties FCM Canada 12-04-21 Hợp tác đổi mới đô thị, phát triển kinh tế địa phương ĐKHĐ
73 25 Alliance Anti Trafic AAT Pháp 11-04-18 Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán và lạm dụng tình dục VPDA
74 28 The Fotball Association of Norway NFF Na Uy 31/12/2019 Hỗ trợ phát triển bóng đá và lồng ghép, tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống VPDA
75 10 William J.Clinton Foundation CF Mỹ 17/11/2020 Phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV, lao, các chương trình can thiệp về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các vấn đề y tế quan trọng khác có ảnh hưởng đến người dân Việt Nam VPDA
76 18 Agence Universitaire de la Francophonie AUF Canada 11-04-23 Hỗ trợ dạy tiếng Pháp tại Việt Nam VPDA