Các tổ chức PCPNN tại Cà Mau

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 100 Agence de Medecine Preventive AMP Pháp 25-04-16 Y tế ĐKHĐ
2 329 Association pour les Cooperations Techniques et Culturelles ACOTEC Pháp 18-08-18 Hỗ trợ tài chính vi mô, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ĐKHĐ
3 32 Bread for the World – Protestant Development Service BfdW – PDS Đức 04-11-23 Hỗ trợ phát triển nông thông tổng hợp, phát triển nông nghiệp bền vững, bình đẳng giới, hỗ trợ doanh nghiệp xã hội, cải thiện sinh kế và tạo thu nhập, bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực và hỗ trợ lao động nhập cư, hỗ trợ người mãn hạn tù tăng cường năng lực tái hoà nhập cộng đồng VPĐD
4 43 CARE International
Dừng hoạt động
CARE Quốc tế  20/6/2018 Y tế, viện trợ khẩn cấp, nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, nước sạch và vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phát triển doanh nghiệp nhỏ và tài chính vi mô VPDA
5 20 CARE International
Dừng hoạt động
CARE Quốc tế  20/6/2018 VPĐD
6 123 Children Action CA Thụy Sỹ 20-06-16 Y tế và giáo dục ĐKHĐ
7 68 Christina Noble Children’s Foundation CNCF Anh 18-03-19 Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
8 86 Eye Care Foundation ECF Hà Lan 01-07-20 Hỗ trợ phòng chống và chữa trị các bệnh về mắt VPDA
9 19 Family Health International FHI 360 Mỹ 14-05-23 Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai nghiện ma túy VPĐD
10 6 Heifer International
Dừng hoạt động
HI Mỹ  31/01/2018 Phát triển kinh tế – xã hội VPDA
11 42 International Center for Research in Agroforestry – Dừng hoạt động ICRAF Quốc tế 23-05-18 Nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, an ninh lương thực và phát triển kinh tế VPDA
12 15 Loreto Property Association Limited LORETO Ô-xtơ-rây-li-a 08-02-18 Giáo dục và đào tạo; Hỗ trợ trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
13 29 Marie Stopes International MSI Anh 11-10-18 Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao năng lực cộng đồng VPĐD
14 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 12-11-19 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
15 51 Netherlands Leprosy Relief NLR Hà Lan 31-08-20 Hỗ trợ kiểm soát bệnh phong, phục hồi chức năng về mặt y tế và KTXH cho người khuyết tật (do bệnh phong và không do bệnh phong) VPĐD
16 243 Non-Profit Organization Biomedical Science Association – Dừng hoạt động BMSA Nhật Bản 12-08-17 Y tế ĐKHĐ
19 64 Save the Children International SCI Anh 04-11-23 Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cấp, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế VPDA
20 31 Save the Children International SCI Anh  04/11/2018 VPĐD
21 108 Swiss Red Crossz SRC Thụy Sỹ 02-04-23 Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và viện trợ khẩn cấp, tái thiết sau thảm họa VPDA
22 22 The Fred Hollows Foundation FHF Ô-xtơ-rây-li-a 20-06-18 Hỗ trợ y tế, chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa VPĐD
23 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ  16/5/2019 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
24 77 Woolcock Institute of Medical Research Limited WIMR Ô-xtơ-rây-li-a 21-04-19 Y tế VPDA
25 28 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế 07-01-19 Bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên VPĐD
26 346 Stiching IDH Subtainale Trade Initiatue IDH Hà Lan 28-03-19 Hỗ trợ phát triển bền vững thông qua thúc đẩy thương mại bền vững và bảo vệ môi trường ĐKHĐ
27 30 Stiching Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan 18-10-23 Phát triển nông nghiệp, nông thôn; giới và bình đẳng giới; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường VPĐD
28 65 Room to Read RtR Mỹ 04-11-23 Hỗ trợ phát triển giáo dục VPDA
29 21 Saigon Children’s Charity SCC Anh 04-11-23 Giáo dục, đào tạo nghề, giảm nghèo và phát triển cộng đồng VPDA
30 269 Xuan Les Enfants de’l Avenir Pháp 02-09-20 Cấp học bổng, xây nhà tình thương và trường học GPHĐ
31 9 The Asia Foundation TAF Mỹ 04-11-23 Hỗ trợ phát triển giáo dục, kinh tế, quản trị công, môi trường và xây dựng năng lực cho đối tác Việt Nam ĐKHĐ