Các tổ chức PCPNN tại Bình Thuận

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 192 Association Francophone d’Entraide et de Promotion des Sciences de la vie AFEPS Pháp 10/18/2019 Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị tai biến do lặn biển, hỗ trợ đào tạo về y tế ĐKHĐ
2 123 Children Action CA Thụy Sỹ 20/6/2019 Y tế và giáo dục ĐKHĐ
3 62 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 10/10/2018 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPDA
4 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 07/03/2018 VPĐD
5 27 Handicap International HI Bỉ 11/4/2018 Phòng ngừa tai nạn giao thông, nghiên cứu dị tật bẩm sinh và hỗ trợ người khuyết tật tài hòa nhập cộng đồng VPDA
6 68 Hellen Keller International
(Đã dừng hoạt động)
HKI Mỹ 11/04/2016 Y tế ĐKHĐ
7 185 Lattitude Global Volunteering LATTITUDE Anh 10/10/2019 Cung cấp tình nguyện viên hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh ĐKHĐ
8 7 Management Sciences for Health MSH Mỹ 31/01/2018 Quản lý dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS VPDA
9 149 Mekong Plus France Pháp 06/20/2019 Y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng ĐKHĐ
10 14 Spanish Red Cross SRC Tây Ban Nha 02/08/2018 Phát triển cộng đông, hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập kinh tế xã hội thông qua dạy nghề và tạo việc làm, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, viện trợ khẩn cấp và phục hồi, nâng cao năng lực VPDA
11 160 Terre des Hommes Germany TdH-G Đức 07/05/2019 Chương trình hỗ trợ phụ nữ nghèo, bảo vệ môi trường, giúp đỡ trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
12 48 The International Federation of Red Cross anh Red Cresent Societies IFRC Thụy Sỹ 03/12/2020 Giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa, cứu trợ và phục hồi sau thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu, y tế và an sinh xã hội VPĐD
13 59 The Netherlands Red Cross NRC Hà Lan 31/12/2014 Phòng ngừa thảm họa, viện trợ khẩn cấp, tái thiết, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường VPDA
14 135 The Wetter Foundation
Dừng hoạt động
Thụy Sỹ 06/20/2016 Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục ĐKHĐ
15 297 Vietnamesische Interkulturelle Fraueninitiative VIFI Đức 02/12/2018 Xây nhà và hỗ trợ cho hộ nghèo, xây dựng trường học, chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân chất đọc da cam và cung cấp tình nguyện viên ĐKHĐ
16 19 World University Service of Canada (Dừng hoạt động) WUSC Canada 04/11/2018 Giáo dục,đào tạo và dạy nghề VPDA
17 15 World Vision International WVI Mỹ 04/25/2018 An ninh lương thực, nông nghiệp nước sạch vệ sinh môi trường, tái tạo năng lượng bền vững, tài chính vi mô, phát trển kinh tế, phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai, và cứu trợ khẩn cấp, biến đổi khí hậu, giáo dục phát triển và giáo dục trẻ em mầm non, bảo trợ trẻ em, y tế, HIV/AIDS, phòng chống mua bán người, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật; giới; vận động chính sách về quyền trẻ em, xây dựng năng lực, sự tham gia và bảo vệ trẻ em tại Việt Nam. VPĐD
18 61 Societe de Cooperation Pour le Development International SOCODEVI Canada 07/25/2019 Hỗ trợ thành lập và nâng cao năng lực cho các HTX ĐKHĐ
19 352 VN Smile Organization Ltd VNSO Ô-xtơ-rây-li-a 04/19/2019 Hỗ trợ khám và chữa nha khoa miễn phí, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
20 352 VN Smile Organization Ltd VNSO Úc 04/19/2019 Hỗ trợ khám và chữa nha khoa miễn phí hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
21 358 English School of Mui Ne Thụy Điển 05/16/2019 Hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ĐKHĐ
22 144 PARTAGE Pháp 06/20/2019 Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
23 41 Netherlands Development Organization SNV Hà Lan 11/12/2019 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lức VPĐD
24 412 Dasatt CLG Ai len 01/31/2021 Nâng cao nhận thức về phòng chống nạn buôn án người, hỗ trợ dạy tiếng Anh, đào tạo nghề và sinh kế ĐKHĐ
25 58 AIDS Healthcare Foundation AHF Mỹ 07/18/2018 Cung cấp dịch vụ y tế và điều trị HIV/AIDS VPDA
26 421 Fédération Handicap International Pháp 04/10/2021 Phòng ngừa tai nạn giao thông, nghiên cứu dị tật bẩm sinh, an sinh xã hội và phục hồi chức năng cho người khuyết tậ ĐKHĐ