Các tổ chức PCPNN tại Bình Dương

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại GĐK
1 6 Asian Injury Prevention Foundation (Dừng hoạt động) AIPF Mỹ 08/02/2018 Hỗ trợ giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, phẫu thuật nhân đạo cho các trẻ em không may bị khuyết tật bộ phận sinh dục (do bẩm sinh hoặc do tai nạn) VPĐD
2 34 Australian People for Health, Education and Development Abroad Incorporated APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a 04/11/2023 Nâng cao năng lực về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và quyền của người lao đọng, giới và bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường VPDA
3 72 Buddhist Compassion Relief Tzuchi Foundation Tzuchi Đài Loan 11/4/2016 Y tế, chăm sóc người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và viện trợ khẩn cấp ĐKHĐ
4 43 CARE International
Dừng hoạt động
CARE Quốc tế 20/6/2018 Y tế, viện trợ khẩn cấp, nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, nước sạch và vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phát triên doanh nghiệp nhỏ và tài chính vi mô VPDA
5 20 CARE International
Dừng hoạt động
CARE Quốc tế 20/6/2018 Y tế, viện trợ khẩn cấp, nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, nước sạch và vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phát triên doanh nghiệp nhỏ và tài chính vi mô VPĐD
6 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 07/03/2018 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
7 58 Education for Development EFD Bỉ 11/04/2016 Hỗ trợ giáo dục lớp học tiếng Anh, vi tính, giáo dục phổ cập và sức khoẻ cho trẻ lang thang ĐKHĐ
8 86 Eye Care Foundation ECF Hà Lan 07/01/2020 Hỗ trọ phòng chống và chữa trị các bệnh về mắt VPDA
9 157 Global Foundation for children with Hearing Loss GFCHL Mỹ 07/03/2016 Giáo dục đào tạo, hỗ trợ trẻ em khuyết tật (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
10 9 Holt International Children’s Services HOLT Mỹ 01/31/2023 Trợ giúp trẻ em không nơi nương tựa (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
11 14 International Center for Alcohol Policies
Dừng hoạt động
ICAP Mỹ 31/01/2016 Hỗ trợ an toàn giao thông ĐKHĐ
12 7 Management Sciences for Health MSH Mỹ 31/01/2018 Quản lý dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS VPDA
13 29 Marie Stopes International MSI Anh 10/11/2018 Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao năng lực cộng đồng VPĐD
14 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 11/12/2019 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
15 89 Private Agencies Collaborating Together, Inc PACT Mỹ 02/13/2020 Giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án phòng, chống và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS và phát triển cộng đồng VPDA
16 23 Program for Appropriate Technology in Health (dừng hoạt động) PATH Mỹ 20/6/2018 Y tế VPĐD
17 28 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế 01/07/2019 Bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên VPĐD
18 2 The Beth Isarael Deaconess Medical Center, Inc BIDMC Mỹ 01/31/2019 Y tế ĐKHĐ
19 145 Mere Isabelle, Urgence Humanitaire au Vietnam Pháp 06/20/2019 Hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
20 110 World Animal Protection WSPA Anh 09/28/2019 Hỗ trợ giám sát nuôi nhốt, tăng cường nhận thức về bảo vệ gấu, cứu trợ khẩn cấp vật nuôi và quản lý bệnh dại ĐKHĐ
21 368 Asia Exchange Association AEA Hàn Quốc 10/25/2019 Hỗ trợ giao lưu văn hóa và cộng đồng ĐKHĐ
22 243 Non-Profit Organization Biomedical Science Association BMSA Nhật Bản 08/12/2020 Y tế ĐKHĐ
23 16 Action on Poverty/ Tên cũ là The Australian Foundation for the peoples of Asia and the Pacific Limited AOP Ô-xtơ-rây-li-a 04/25/2022 Phát triển nông thôn tổng hợp, hỗ trợ xây dựng năng lực, y tế cộng đồng, hỗ trợ tài chính vi mô và hỗ trợ du lịch cộng đồng VPĐD
24 103 The Beth Israel Deaconess Medical Centre, Inc BIDMC Mỹ 12/06/2023 Hỗ trợ y tế VPDA