Các tổ chức PCPNN tại Bình Định

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại GĐK
1 6 Asian Injury Prevention Foundation (Dừng hoạt động) AIPF Mỹ 08/02/2018 Hỗ trợ giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, phẫu thuật nhân đạo cho các trẻ em không may bị khuyết tật bộ phận sinh dục (do bẩm sinh hoặc do tai nạn) VPĐD
2 329 Association pour les Cooperations Techniques et Culturelles ACOTEC Pháp 08/18/2018 Hỗ trợ tài chính vi mô, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ĐKHĐ
3 20 CARE International CARE Quốc tế 20/6/2018 Y tế, viện trợ khẩn cấp, nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, nước sạch và vệ sinh môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phát triển doanh nghiệp nhỏ và tài chính vi mô VPĐD
4 43 CARE International CARE Quốc tế 20/6/2018 VPDA
5 13 Catholic Relief Services-United States Conference of Catholic Bishops CRS Mỹ 8/5/2019 Nông nghiệp, phát triển y tế và giáo dục, viện trợ khẩn cấp, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
6 26 Centro Internazionale per L’infanzia e la famiglia CIFA-ONLUS I-ta-li-a 08/02/2016 Hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo cán bộ làm công tác xã hội (Không bao gồm vấn đề con nuôi). ĐKHĐ
7 176 Challenge to Change – Ngừng hoạt động CtC Anh 09/06/2016 Phòng ngừa biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và viện trợ khẩn cấp ĐKHĐ
8 62 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 10/10/2018 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPDA
9 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 3/7/2018 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
10 48 Giving it Back to Kids GIBTK Mỹ 28/5/2015 – 20/6/2023 Giúp đỡ trẻ em mồ coi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi), hỗ trợ phòng chống buôn bán người VPDA
11 68 Hellen Keller International
(Đã dừng hoạt động)
HKI Mỹ 11/04/2016 Y tế ĐKHĐ
13 259 Library of Vietnam Project, Inc LOVP Mỹ 10/28/2020 Hỗ trợ phát triển cộng đồng ĐKHĐ
14 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 11/12/2019 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
15 241 New Zealand-VN Health Trust NZVHT Niu di lân 28/7/2020 Y tế ĐKHĐ
16 35 Operation Smiles Inc. OS Mỹ 03/19/2019 Y tế VPĐD
17 146 Passerelles Numeriques PN Pháp 05/17/2019 Hỗ trợ học bổng và đào tạo công nghệ thông tin ĐKHĐ
18 23 Program for Appropriate Technology in Health PATH Mỹ 20/6/2023 Y tế VPĐD
19 42 Project Orbis, INC ORBIS Mỹ 12/12/2019 Hỗ trợ xây dựng năng lực chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt VPĐD
20 83 Prosthetics Outreach Foundation POF Mỹ 10/18/2018 Phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp chân tay giả, phát hiện sớm và điều trị dị tật bàn chân khèo bẩm sinh VPDA
21 136 Rencontres du Vietnam Pháp 06/20/2019 Trao đổi khoa học, giáo dục, văn hóa và cấp học bổng ĐKHĐ
22 65 Room to Read RtR Mỹ 11/04/2023 Hỗ trợ phát triển giáo dục VPDA
23 148 Social Assistance Programme For Vietnam SAP- VN Mỹ 06/20/2019 Giúp đỡ trẻ em khuyết tật, mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
24 61 Societe de Cooperation Pour le Development International
(Đã dừng hđ)
SOCODEVI Canada 11/04/2016 Hỗ trợ thành lập và nâng cao năng lực cho các Hợp tác xã ĐKHĐ
25 228 Solidarity with Migrants SOMI Hàn Quốc 05/26/2020 Hỗ trợ giáo dục ĐKHĐ
26 16 The Australian Foundation for the peoples of Asia and the Pacific Limited – Dừng hoạt động AFAP Ô-xtơ-rây-li-a 04/25/2018 Y ế, phát triển nông thôn tổng hợp, môi trường và viện trợ khẩn cấp VPĐD
27 22 The Fred Hollows Foundation FHF Ô-xtơ-rây-li-a 20/6/2023 Hỗ trợ kỹ thuật về thuỷ tinh thể và trang thiết bị mắt, chăm sóc mắt cộng đồng, đào tạo mổ đục thuỷ tinh thể và cung cấp trang thiết bị VPĐD
28 48 The International Federation of Red Cross anh Red Cresent Societies IFRC Thụy Sỹ 03/12/2020 Giảm thiểu rủi ro, phòng ngừa, cứu trợ và phục hồi sau thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu, y tế và an sinh xã hội VPĐD
29 59 The Netherlands Red Cross – Ngừng hoạt động NRC Hà Lan 12/31/2014 Phòng ngừa thảm họa, viện trợ khẩn cấp, tái thiết, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường VPDA
30 238 The RockerFeller Foundation – Ngừng hoạt động RF Mỹ 07/21/2017 Y tế và phát trển bền vững ĐKHĐ
31 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ 05/16/2019 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
32 25 Vietnam Assistance for the Handicapped VNAH Mỹ 3/7/2018 Hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ nghiên cứu, phổ biến pháp luật, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng VPĐD
33 77 Woolcock Institute of Medical Research Limited WIMR Ô-xtơ-rây-li-a 04/21/2019 Y tế VPDA
34 28 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế 01/07/2019 Bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên VPĐD
35 133 Lotus Humanitarian Aid Foundation, Inc LHAF Mỹ 06/20/2019 Hỗ trợ y tế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
36 23 Institue for Social and Environment Transition – International ISET Mỹ 07/13/2019 Phát triển bền vững mô trường và xóa đói giảm nghèo ĐKHĐ
37 16 The International Center IC Mỹ 06/01/2019 Hỗ trợ rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và chăm sóc sức khoẻ tâm thần, viện trợ nhân đạo ĐKHĐ
38 255 Development Workshop DW Pháp 10/06/2020 Viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai ĐKHĐ
39 10 William J.Clinton Foundation CF Mỹ 17/11/2020 Phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV, lao, các chương trình can thiệp về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các vấn đề y tế quan trọng khác có ảnh hưởng đến người dân Việt Nam VPDA
40 1 Pacific Links Foundation PALS Mỹ 31/1/2019 Hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em ĐKHĐ
41 19 Family Health International FHI360 Mỹ 05/14/2023 Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai nghiện ma túy VPĐD