Các tổ chức PCPNN tại Bạc Liêu

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 38 ActionAid International AAI Quốc tế 07/08/2019 Phát triển nông thôn bền vững, quyền trẻ em, quyền phụ nữ, bình đẳng giới, giảm nghèo, tín dụng vi mô, hỗ trợ tư vấn chính sách, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng năng lực và sinh kế VPĐD
2 50 Australian Volunteers Internaitonal AVI Úc 09/06/2020 Cung cấp tình nguyện viên VPĐD
3 10 Bill, Hillary and Chelsea clinton Foundation Clinton Foundation Mỹ 31/01/2018 Phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV, lao, các chương trình can thiệp về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các vấn đề y tế quan trọng khác có ảnh hưởng đến người dân Việt Nam VPDA
4 123 Children Action CA Thụy Sỹ 20/6/2016 Y tế và giáo dục ĐKHĐ
5 6 Heifer International
Dừng hoạt động
HI Mỹ 31/01/2018 Phát triển kinh tế – xã hội VPDA
6 29 Marie Stopes International MSI Anh 11/10/2018 Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao năng lực cộng đồng VPĐD
7 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 12/11/2019 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
8 18 Rosa Luxemburg Stiftung
Ngừng hoạt động
RLS Đức 25/04/2018 Xây dựng năng lực, phát triển bền vững, môi trường, chống biến đổi khí hậu và phát triển KTXH VPĐD
9 234 The Viet Nam Scholarship Foundation/VNSF VNSF Mỹ 07/07/2017 Giáo dục ĐKHĐ
10 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ 16/5/2019 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
11 28 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế 07/01/2019 Bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên VPĐD
12 346 Stiching IDH Subtainale Trade Initiatue IDH Hà Lan 03/28/2019 Hỗ trợ phát triển bền vững thông qua thúc đẩy thương mại bền vững và bảo vệ môi trường ĐKHĐ
13 30 Stiching Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan 10/18/2023 Phát triển nông nghiệp, nông thôn; giới và bình đẳng giới; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường VPĐD
14 98 International Livestock Research Institute ILRI Kenya 12/01/2022 Nông lâm nghiệp VPDA
15 282 Solidarites Jeunesses SJ Pháp 12/10/2020 Cung cấp tình nguyện viên, phát triển cộng đồng ĐKHĐ