Các tổ chức PCPNN tại Bắc Kạn

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực hoạt động Loại GĐK
1 38 ActionAid International AAI Quốc tế 08/07/2019 Phát triển nông thôn bền vững, quyền trẻ em, quyền phụ nữ, bình đẳng giới, giảm nghèo, tín dụng vi mô, hỗ trợ tư vấn chính sách, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng năng lực và sinh kế VPĐD
2 34 Australian People for Health, Education and Development Abroad Incorporated APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a 04/11/2023 Nâng cao năng lực về an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và quyền của người lao đọng, giới và bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường VPDA
3 32 Bread for the World – Protestant Development Service BfdW – PDS Đức 11/04/2023 Hỗ trợ phát triển nông thông tổng hợp, phát triển nông nghiệp bền vững, bình đẳng giới, hỗ trợ doanh nghiệp xã hội, cải thiện sinh kế và tạo thu nhập, bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực và hỗ trợ lao động nhập cư, hỗ trợ người mãn hạn tù tăng cường năng lực tái hoà nhập cộng đồng VPĐD
4 20 CARE International CARE Quốc tế 06/20/2023 Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, tài chính vi mô, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và viện trợ khẩn cấp, hỗ trợ nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng VPĐD
5 2 Childfund Australia CHILDFUND Úc 31/1/2018 Phát triển cộng đồng bền vững, dinh dưỡng cho trẻ em, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, tín dụng và giáo dục VPĐD
6 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 03/7/2018 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
7 42 International Center for Research in Agroforestry ICRAF Quốc tế 05/23/2023 Nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, an ninh lương thực và phát triển kinh tế VPDA
8 119 Minors Mỹ 06/20/2020 Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
9 41 Nertherlands Development Organization SNV Hà Lan 11/12/2019 Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực VPĐD
10 20 People Resources And Convervation Foundation PRCF Mỹ 03/25/2019 Tài nguyên môi trường ĐKHĐ
11 89 Private Agencies Collaborating Together, Inc PACT Mỹ 02/13/2020 Giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án phòng, chống và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS và phát triển cộng đồng VPDA
12 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ 05/16/2019 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
13 45 TRAFFIC International TRAFFIC Anh 20/6/2021 Bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã VPDA
14 211 Vung Tau France VT France Pháp 11/26/2019 Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí và bảo trợ trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
15 77 Civil Fellowship for International Exchange CFIE Hàn Quốc 05/16/2019 Giáo dục và đào tạo, y tế và phát triển cộng đồng ĐKHĐ
16 374 La Bonne Etoile Pháp 01/06/2020 Hỗ trợ về y tế, giáo dục và lương thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khắn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
17 96 We Effect Thụy Điển 05/16/2021 Hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội nông thôn VPDA