Các tổ chức PCPNN tại Bắc Giang

STT Số GĐK Tên Tổ Chức Viết tắt Quốc tịch Giá trị đến Lĩnh vực Loại GĐK
1 5 Agricultural Development Denmark Asia ADDA Đan Mạch 08-02-23 Phát triển nông thôn tổng hợp và xây dựng năng lực cho các đối tác VN VPĐD
2 25 Alliance Anti Trafic AAT Pháp 11-04-23 Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán và lạm dụng tình dục VPDA
3 31 Centro Italiano Aiuti All’ Infanzia- onlus CIAI- ONLUS I-ta-li-a 28-02-19 Phát trển cộng đồng và hỗ trợ trẻ em nghèo (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
4 208 Coalition for Environment and Development CED Phần Lan  04/11/2016 Phát triển nông thôn tổng hợp ĐKHĐ
5 26 East Meets West Foundation EMWF Mỹ 03-07-18 Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo VPĐD
6 66 German Red Cross GRC Đức 05-11-18 Y tế, phát triển kinh tế và viện trợ khẩn cấp VPDA
7 7 Gruppo di Volontariato GVC Italia 04-11-18 Phát triển kinh tế nông thôn, bảo vệ môi trường và hỗ trợ người khuyết tật VPĐD
8 4 Gruppo Trentino di Volontariato GTV I-ta-li-a 09-05-19 Hỗ trợ phát trển nông nghiệp bền vững và vệ sinh môi trường, bảo trợ trẻ em ĐKHĐ
9 27 Handicap International HI Bỉ 11-04-18 Phòng ngừa tai nạn giao thông, nghiên cứu dị tật bẩm sinh và hỗ trợ người khuyết tật tài hòa nhập cộng đồng VPDA
10 45 International life Science Institute Center for Health Promotion of Japan ILSICHP Nhật Bản 04-11-16 Dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh ĐKHĐ
11 52 Latter- Day Saint Charities LDSC Mỹ 03-07-18 Phát triển cộng đồng, y tế, cứu trợ thiên tai và đào tạo tiếng Anh VPDA
12 7 Management Sciences for Health MSH Mỹ 31/01/2018 Quản lý dược phẩm, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS VPDA
13 21 Plan International (Dừng hoạt động) PLAN Quốc tế 20/6/2023 Y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em, phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cộng đồng và cứu trợ khẩn cấp, bình đẳng giới và hỗ trợ sinh kế VPĐD
14 4 Popular Services International PSI Mỹ 31/1/2018 Phòng chống HIV/AIDS kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng VPĐD
15 65 Room to Read RtR Mỹ 04-11-23 Hỗ trợ phát triển giáo dục VPDA
16 31 Save the Children International SCI Quốc tế 04-11-18 Chăm sóc sức khỏe tập trung ở trẻ em, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cấp, thích ứng với biến đổi khí hậu VPĐD
17 79 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ  16/5/2019 Y tế và hỗ trợ phát triển kinh tế VPDA
18 250 VietNam les Enfants de la Dioxine VNED Pháp 23-09-17 Bảo trợ xã hội, trao học bổng, tín dụng vi mô và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin ĐKHĐ
19 46 Youth With a Mission YWAM Thụy Sỹ 20/6/2023 Phát triển nông thôn tổng hợp, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) VPDA
20 334 One Heart for Healing OHH Braxin 02-11-21 Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và giáo dục ĐKHĐ
21 12 The Finish Evangelical Lutheran Mission FELM Phần Lan 31-01-17 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật, phòng ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em và phát triển cộng đồng ĐKHĐ
22 375 Enfance Partenariat VietNam Pháp 12-01-20 Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) ĐKHĐ
23 49 Korea Food The Hungry International KFHI Hàn Quốc 29-04-19 Hỗ trợ phát triển cộng đồng, đào tạo nghề và bảo trợ trẻ em ĐKHĐ
24 58 AIDS Healthcare Foundation AHF Mỹ 18-07-18 Cung cấp dịch vụ y tế và điều trị HIV/AIDS VPDA
25 421 Fédération Handicap International Pháp 10-04-21 Phòng ngừa tai nạn giao thông, nghiên cứu dị tật bẩm sinh, an sinh xã hội và phục hồi chức năng cho người khuyết tậ ĐKHĐ
26 17 English Language Institute in Chine ELIC Mỹ 02-08-23 Cung cấp giáo viên tình nguyện dạy tiếng anh VPDA
27 1 Pacific Links Foundation (dừng hoạt động) PALS Mỹ 31/1/2019 Hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em ĐKHĐ