Các TCPCPNN tại tỉnh Hải Dương

TT Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động Số GĐK Loại GĐK Thời hạn GĐK
1 Abilis Foundation Phần Lan Hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo và tư vấn cho các tổ chức của người khuyết tật 230/CNV-HĐ Hoạt động 05/06/2023
2 Aids Healthcare Foundation AHF Mỹ Cung cấp các dịch vụ y tế và điều trị HIV/AIDS 58 Văn phòng Dự án 18/07/2023
3 Association Batik International Pháp Cải thiện điều kiện sống và làm việc cho phụ nữ tại các khu công nghiệp ven đô 256/CNV-HĐ Hoạt động 10/10/2020
4 Associazione Ariete ARIETE I-ta-li-a Hỗ trợ trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) và cung cấp tình nguyện viên 471/CNV-HĐ Hoạt động 10/06/2023
5 Australian People for Health, Education and Development Abroad Incorporated APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a Nâng cao năng lực về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và quyền của người lao động, giới và bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và các vấn đề về môi trường 34/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 11/04/2023
6 Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation Clinton Foundation Mỹ Phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV, lao, các chương trình can thiệp về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các vấn đề y tế quan trọng khác có ảnh hưởng đến người dân Việt Nam 10/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 17/11/2023
7 Buddhist Compassion Relief TZU CHI Foundation Tzu Chi Trung Quốc (Đài Loan) Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng, viện trợ khẩn cấp 95/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 21/04/2021
8 Clinton Health Access Initiative, Inc CHAI Mỹ Phòng ngừa, chăm sóc, điều trị và loại trừ bệnh lao, viêm gan, sốt rét, ung thư, các bệnh có thể phòng ngừa vắc xin khác, các bệnh lây truyền và không lây truyền, tăng cường hệ thống tiêm chủng, hệ thống giám sát dịch bệnh và các hoạt động tăng cường hệ thống y tế 463/CNV-HĐ Hoạt động 14/04/2023
9 Cooperation and Participation in Overseas NGOs COPION Hàn Quốc Hỗ trợ giao lưu văn hóa và 1ây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục và khám chữa bệnh miễn phí 391/CNV-HĐ Hoạt động 20/04/2020
10 Dansk Handicap Forbund DHF Đan Mạch Hỗ trợ người khuyết tật 413/CNV-HĐ Hoạt động 02/02/2021
11 East Meets West Foundation EMWF Mỹ Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo 26/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 03/07/2023
12 Family Health International FHI 360 Mỹ Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai nghiện ma túy 19/CNV-VPĐD Văn phòng Dự án 15/04/2023
13 Good People International GPI Hàn Quốc Bảo trợ chăm sóc trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) 94/CNV-HĐ Hoạt động 06/04/2022
14 Groupe de Recherches et d’Echanges Technologiques GRET Pháp Hỗ trợ nông nghiệp, môi trường và bình đẳng giới 39/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 25/08/2024
15 Habitat for Humanity International HFHI Mỹ Phát triển cộng đồng (phát triển nông thôn và tài chính vi mô phục vụ xây nhà), cung cấp tình nguyện viên và biến đổi khí hậu 52 Văn phòng Đại diện 31/01/2023
16 Hamkkehaneun Sarangbat Share Sarangbat Hàn Quốc Hỗ trợ giáo dục, bảo trợ xã hội, hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, giao lưu văn hóa và cải thiện cơ sở vật chất trường học 474/CNV-HĐ Hoạt động 08/07/2022
17 Help Age International HAI Quốc tế (Anh) Hỗ trợ người cao tuổi, phát triển cộng đồng 41/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 25/03/2023
18 Hoa Trắng Fleur Blanche Pháp Hỗ trợ giáo dục và cung cấp trang thiết bị y tế 83/CNV-HĐ Hoạt động 14/05/2019
19 International AGAPE Hospital Fellowship AHF Hàn Quốc Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất y tế và giáo dục 377/CNV-HĐ Hoạt động 17/02/2020
20 Keep it Beautiful Viet Nam KIBV Thụy Sỹ Hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, trao học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và viện trợ khẩn cấp 430/CNV-HĐ Hoạt động 27/08/2021
21 Korea – Vietnam Culture Communication Center KCCC Hàn Quốc Hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hoá 179/CNV-HĐ Hoạt động 10/10/2022
22 Lattitude Global Volunteering LATTITUDE Anh Cung cấp tình nguyện viên hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh 185/CNV-HĐ Hoạt động 10/10/2019
23 Marie Stopes International MSI Anh Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình, và nâng cao năng lực cộng đồng 29/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 11/10/2023
24 Medisch Comite Nederland-Vietnam MCNV Hà Lan Hỗ trợ giảm nghèo kết hợp ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế và các dịch vụ phục hồi chức năng và giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật 45/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 04/02/2023
25 Netherlands Development Organization SNV Hà Lan Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực 41/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 12/11/2024
26 OneSky (tên cũ là Half the Sky Foundation) Mỹ Hỗ trợ giáo dục trẻ em 364/CNV-HĐ Hoạt động 12/08/2022
27 Private Agencies Collaborating Together PACT Mỹ Giới và bình đằng giới, hỗ trợ sinh kế cho người có hoàn cảnh khó khăn và bảo vệ môi trường 89/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 13/02/2025
28 Shinnyo-en Nhật Bản Cung cấp học bổng, hỗ trợ xây dựng trường học 199/CNV-HĐ 18/10/2022
29 Solidarities Jenesses Pháp Cung cấp tình nguyện viên, phát triển cộng đồng 282/CNV-HĐ Hoạt động 10/12/2020
30 Stichting Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan Phát triển nông nghiệp, nông thôn, giới và bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường 30/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 18/10/2023
31 The Fred Hollows Foundation FHF Ôxtrâylia Hỗ trợ y tế trong chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa 22/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
32 Trinh Foundation Australia Limited TFA Ô-xtơ-rây-li-a Hỗ trợ đào tạo trị liệu về ngôn ngữ 10/CNV-HĐ Hoạt động 08/07/2022
33 Vietnamese Women Culture Center VWCC Hàn Quốc Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc 362/CNV-HĐ Hoạt động 26/07/2019
34 Volunteers for Peace VFP Mỹ Trao đổi tình nguyện viên và phát triển cộng đồng 232/CNV-HĐ Hoạt động 23/06/2023