Các TCPCPNN tại Quảng Ngãi

TT Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động Số GĐK Loại GĐK Thời hạn GĐK
1 American Red Cross ARC Mỹ Giảm thiểu rủi ro thảm họa, thích ứng với biến đổi khí hậu, viện trợ khẩn cấp, nâng cao năng lực cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 76/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 01/04/2024
2 Association Francophone d’Entraide et de Promotion des Sciences de la Vie AFEPS Pháp Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị tai biến do lặn biển, hỗ trợ đào tạo về y tế 192/CNV-HĐ Hoạt động 18/10/2022
3 Centre for Tropical Medicine – Oxford University Clinical Research Unit CTM/OUCRU Anh Hỗ trợ nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm, sức khỏe động vật; can thiệp y tế công cộng; phát triển khoa học sức khỏe trong cộng đồng và hỗ trợ giáo dục khoa học trong trường học 49/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 31/03/2025
4 Chen Yung Memorial Foundation, Inc CYMF Mỹ Xây dựng và phát triển nhà cho người nghèo, hỗ trợ giáo dục, phát triển cộng đồng 263/CNV-HĐ Hoạt động 11/11/2020
5 Children Action, Fondation poủ la Protection de l’Enfrance et l’Action humanitaire CA Thụy Sỹ Hỗ trợ y tế và giáo dục 123/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2022
6 Children of Viet Nam COV Mỹ Y tế, giáo dục, dạy nghề, và phát triển cộng đồng. 11/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 31/01/2023
7 Christoffel-Blindenmission/Christian Blind Mission e.V CBM Đức Giáo dục hòa nhập, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và sinh kế 85/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 22/10/2023
8 Development Workshop Pháp Viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai 255/CNV-HĐ Hoạt động 10/06/2020
9 East Meets West Foundation EMWF Mỹ Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo 26/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 03/07/2023
10 East Meets West Foundation EMWF Mỹ Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo 62/VPDA Văn phòng Dự án 10/10/2023
11 Family Health International FHI 360 Mỹ Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai nghiện ma túy 19/CNV-VPĐD Văn phòng Dự án 15/04/2023
12 Flemish Association for Development Cooperation and Technical Assistance VVOB Bỉ Hỗ trợ phát triển giáo dục 26/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 11/04/2023
13 Freundeskreis für Internationale Tubekulosehilfe e.V. (Friends for International Tuberculosis Relief) FIT Đức Hỗ trợ công tác phòng chống lao 107/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 11/04/2025
14 Gospel Fellowship Association GFA-WARMA Mỹ Chăm sóc sức khỏe và đào tạo y tế 289/CNV-HĐ Hoạt động 06/01/2021
15 Giving It Back To Kids GIBTK Mỹ Giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) và hỗ trợ phòng chống buôn bán người 48/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 20/06/2023
16 Help Age International HAI Quốc tế (Anh) Hỗ trợ người cao tuổi, phát triển cộng đồng 41/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 25/03/2023
17 Indo-Myanmar Conservation Anh Bảo tồn và nâng cao nhận thức về các loài rùa 299/CNV-HĐ Hoạt động 04/03/2021
18 Korea-Vietnam Peace Foundation KVPF Hàn Quốc Cấp học bổng, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh và giao lưu văn hóa 445/CNV-HĐ Hoạt động 06/05/2022
19 Library of Vietnam Project, Inc LOVP Mỹ Hỗ trợ phát triển cộng đồng 259/CNV-HĐ Hoạt động 28/10/2020
20 Madison Quaker, Inc. MQI Mỹ Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sinh kế và cung cấp học bổng 122/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2022
21 Mennonite Central Committee MCC Mỹ Phát triển nông thôn tổng hợp, y tế, viện trợ khẩn cấp, cung cấp tình nguyện viên và bình đẳng giới. 08/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 11/04/2023
22 Netherlands Development Organization SNV Hà Lan Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực 41/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 12/11/2024
23 Operation Smile, Inc. OS Mỹ Y tế 35/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 19/03/2024
24 Pacific Links Foundation PALS Mỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em 01/CNV-HĐ Hoạt động 31/01/2022
25 Passerelles Numeriques PN Pháp Hỗ trợ học bổng và đào tạo công nghệ thông tin 146/CNV-HĐ Hoạt động 17/05/2022
26 Plan International PLAN Hoa Kỳ Hỗ trợ y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em, phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cộng đồng, cứu trợ khẩn cấp, bình đẳng giới và hỗ trợ sinh kế 63/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
27 Room To Read RtR Mỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục 65/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 04/11/2023
28 Save the Children International SCI Anh Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cấp, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế 31/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 04/11/2023
29 Save the Children International SCI Anh Chăm sóc sức khỏe tập trung ở trẻ em, giáo dục, bảo vệ trẻ em, viện trợ khẩn cấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và sinh kế 99/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 18/01/2022
30 Smile Train, Inc. Mỹ Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí 164/CNV-HĐ Hoạt động 11/07/2022
31 Sunflower Mission SM Mỹ Hỗ trợ giáo dục 24/CNV-HĐ Hoạt động 08/02/2022
32 The Development of Vietnam Endeavors Fund The DOVE Fund Mỹ Hỗ trợ giáo dục, cung cấp nước sạch và chăm sóc sức khỏe ban đầu 114/CNV-HĐ Hoạt động 23/05/2022
33 The Fred Hollows Foundation FHF Ôxtrâylia Hỗ trợ y tế trong chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa 22/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
34 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ Hỗ trợ y tế, giáo dục và phát triển kinh tế 79/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 16/05/2024
35 W.P. Schmitz-Stiftung Đức Xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục, cải thiện sinh kế cho người nghèo 245/CNV-HĐ Hoạt động 15/08/2020
36 World Vision International WVI Mỹ An ninh lương thực, nông nghiệp; nước sạch vệ sinh môi trường; tái tạo năng lượng bền vững; tài chính vi mô, phát triển kinh tế; phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; biến đổi khí hậu;giáo dục, phát triển và giáo dục trẻ mầm non; bảo trợ trẻ em; y tế; HIV/AIDS; phòng chống mua bán người; hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khuyết tật; giới; vận động chính sách về quyền trẻ em; xây dựng năng lực; sự tham gia và bảo vệ trẻ em tại Việt Nam theo phạm vi hoạt động nêu trong Giấy Đăng ký 15/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 25/04/2023
37 Zhi Shan Foundation Zhi Shan Trung Quốc (Đài Loan) Hỗ trợ trẻ em nghèo khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn về y tế và giáo dục (không bao gồm vấn đề nhận con nuôi) 05/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 31/01/2023