Các TCPCPNN tại Quảng Bình

TT Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động Số GĐK Loại GĐK Thời hạn GĐK
1 Aide à l’Enfance du Viet Nam AEVN Pháp Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 308/CNV-HĐ Hoạt động 20/04/2018
2 Australian Volunteers International AVI Ô-xtơ-rây-li-a Cung cấp tình nguyện viên 417/CNV-HĐ Hoạt động 26/03/2022
3 Birdlife International Birdlife Quốc tế (Anh) Bảo vệ đa dạng sinh học và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên 46/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 04/03/2020
4 Campaign for Tobacco Free kids CTFK Mỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá và phòng chống đuối nước cho trẻ em 439/CNV-HĐ Hoạt động 24/01/2022
5 CARE International CARE Quốc tế (Bỉ) Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, tài chính vi mô, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và viện trợ khẩn cấp, hỗ trợ nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng 20/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
6 Catholic Relief Services-United States Conference of Catholic Bishops CRS Mỹ Nông nghiệp, phát triển y tế , giáo dục, viện trợ khẩn cấp, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo 13/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 08/05/2024
7 Development Workshop Pháp Viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai 255/CNV-HĐ Hoạt động 10/06/2020
8 DKT International, Inc DKT Mỹ Kê hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/ AIDS 44/CNV-VPĐD Văn phòng Dự án 15/01/2025
9 Earthworm Foundation (tên cũ là The Forest Trust) Anh Hỗ trợ kỹ thuật cho công tác bảo tồn, phát triển bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên 56/CNV-HĐ Hoạt động 04/11/2022
10 East Meets West Foundation EMWF Mỹ Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo 26/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 03/07/2023
11 East Meets West Foundation EMWF Mỹ Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo 62/VPDA Văn phòng Dự án 10/10/2023
12 Eden Social Welfare Foundation EDEN Trung Quốc (Đài Loan) Giáo dục, đào tạo, dạy nghề và hỗ trợ người tàn tật 237/CNV-HĐ Hoạt động 21/07/2020
13 Family Health International FHI 360 Mỹ Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV và cai nghiện ma túy 19/CNV-VPĐD Văn phòng Dự án 15/04/2023
14 Golden West Humanitarian Foundation GWHF Mỹ Hỗ trợ rà phá bom mìn và hỗ trợ phát triển giáo dục trẻ em 22/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 11/04/2023
15 Help Age International HAI Quốc tế (Anh) Hỗ trợ người cao tuổi, phát triển cộng đồng 41/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 25/03/2023
16 Interchurch organization for international cooperation ICCO Hà Lan Phát triển cộng đồng, phòng chống HIV/AIDS, xây dựng năng lực cho đối tác và quản lý tài nguyên thiên nhiên 394/CNV-HĐ Hoạt động 18/05/2020
17 International Center for Research in Agroforestry ICRAF Quốc tế (Kê-ni-a) Nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, an ninh lương thực, phát triển kinh tế 42/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 23/05/2023
18 Marie Stopes International MSI Anh Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình, và nâng cao năng lực cộng đồng 29/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 11/10/2023
19 Mines Advisory Group MAG Anh Rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ 11/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 11/04/2023
20 Netherlands Development Organization SNV Hà Lan Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực 41/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 12/11/2024
21 Norwegian People’s Aid NPA Na-uy Hỗ trợ rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ, phục hồi môi trường, truyền thông giảm thiểu hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và hỗ trợ phát triển 40/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 10/10/2024
22 Pacific Links Foundation PALS Mỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục, đào tạo và phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em 01/CNV-HĐ Hoạt động 31/01/2022
23 Passerelles Numeriques PN Pháp Hỗ trợ học bổng và đào tạo công nghệ thông tin 146/CNV-HĐ Hoạt động 17/05/2022
24 Peace Trees Vietnam PTVN Mỹ Hỗ trợ rà phá và giáo dục nâng cao nhận thức về bom mìn, phát triển cộng đồng 104/CNV_VPDA Văn phòng Dự án 04/06/2024
25 Plan International PLAN Hoa Kỳ Hỗ trợ y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em, phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cộng đồng, cứu trợ khẩn cấp, bình đẳng giới và hỗ trợ sinh kế 63/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
26 Population Services International PSI Mỹ Phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng 04/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 31/01/2023
27 Project Orbis, Inc. Orbis Mỹ Hỗ trợ xây dựng năng lực chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt 42/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 12/12/2024
28 Rencontres du Vietnam Pháp Hỗ trợ trao đổi khoa học, giáo dục, văn hóa và cấp học bổng 136/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2022
29 Roots of Peace ROP Mỹ Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn 25/CNV-HĐ Hoạt động 31/05/2022
30 Save the Children International SCI Anh Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cấp, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế 31/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 04/11/2023
31 Service and Reconciliation Foundation Inc. SRF Mỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, giáo dục nâng cao nhận thức người dân về hậu quả bom mìn và vật liệu chưa nổ và bảo tồn các giá trị lịch sử 449/CNV-HĐ Hoạt động 28/06/2022
32 Slovak – Vietnam Chamber of Commerce SVCC Xlô-va-ki-a Hỗ trợ đào tạo, học bổng và trao đổi văn hóa, thể thao du lịch, xúc tiến thương mại 08/CNV-HĐ Hoạt động 31/01/2022
33 Solidaritätsdienst-international e.V. SODI Đức Hỗ trợ phát triển kinh tế, môi trường và phát triển cộng đồng 79/CNV-HĐ Hoạt động 09/09/2022
34 Stichting Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan Phát triển nông nghiệp, nông thôn, giới và bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường 30/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 18/10/2023
35 Turtle Sanctuary Pháp bảo tồn và bảo vệ rùa và các loại giáp xác tại Việt Nam 482/CNV-HĐ Hoạt động 18/08/2023
36 The International Center IC Mỹ Hỗ trợ rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và chăm sóc sức khỏe tâm thần, viện trợ nhân đạo 16/CNV-HĐ Hoạt động 01/06/2022
37 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ Hỗ trợ y tế, giáo dục và phát triển kinh tế 79/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 16/05/2024
38 Viet Dreams (không có) Mỹ Giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 215/CNV-HĐ Hoạt động 01/04/2020
39 We Bloom WEBL Mỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục   485/CNV-HĐ Hoạt động 15/03/2023
40 Wildlife at Risk WAR Mỹ Bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã 91/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 29/05/2025
41 World Vision International WVI Mỹ An ninh lương thực, nông nghiệp; nước sạch vệ sinh môi trường; tái tạo năng lượng bền vững; tài chính vi mô, phát triển kinh tế; phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; biến đổi khí hậu;giáo dục, phát triển và giáo dục trẻ mầm non; bảo trợ trẻ em; y tế; HIV/AIDS; phòng chống mua bán người; hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khuyết tật; giới; vận động chính sách về quyền trẻ em; xây dựng năng lực; sự tham gia và bảo vệ trẻ em tại Việt Nam theo phạm vi hoạt động nêu trong Giấy Đăng ký 15/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 25/04/2023
42 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế (Thành lập theo luật pháp Thụy Sỹ) Bảo vệ đa dạng sinh học và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên 28/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 07/01/2024
43 Zhi Shan Foundation Zhi Shan Trung Quốc (Đài Loan) Hỗ trợ trẻ em nghèo khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn về y tế và giáo dục (không bao gồm vấn đề nhận con nuôi) 05/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 31/01/2023