Các TCPCPNN tại Nam Định

TT Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động Số GĐK Loại GĐK Thời hạn GĐK
1 Abilis Foundation Phần Lan Hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo và tư vấn cho các tổ chức của người khuyết tật 230/CNV-HĐ Hoạt động 05/06/2023
2 Aids Healthcare Foundation AHF Mỹ Cung cấp các dịch vụ y tế và điều trị HIV/AIDS 58/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 18/07/2023
3 Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation Clinton Foundation Mỹ Phòng chống, chăm sóc và điều trị HIV, lao, các chương trình can thiệp về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các vấn đề y tế quan trọng khác có ảnh hưởng đến người dân Việt Nam 10/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 17/11/2023
4 Bremen Overseas Research and Development Association BORDA Đức Hỗ trợ phát triển công nghệ xử lý nước thải trong sản xuất và sinh hoạt 44/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 20/06/2023
5 Centre for Tropical Medicine – Oxford University Clinical Research Unit CTM/OUCRU Anh Hỗ trợ nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm, sức khỏe động vật; can thiệp y tế công cộng; phát triển khoa học sức khỏe trong cộng đồng và hỗ trợ giáo dục khoa học trong trường học 49/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 31/03/2025
6 Clinton Health Access Initiative, Inc CHAI Mỹ Phòng ngừa, chăm sóc, điều trị và loại trừ bệnh lao, viêm gan, sốt rét, ung thư, các bệnh có thể phòng ngừa vắc xin khác, các bệnh lây truyền và không lây truyền, tăng cường hệ thống tiêm chủng, hệ thống giám sát dịch bệnh và các hoạt động tăng cường hệ thống y tế 463/CNV-HĐ Hoạt động 14/04/2023
7 Children Action, Fondation poủ la Protection de l’Enfrance et l’Action humanitaire CA Thụy Sỹ Hỗ trợ y tế và giáo dục 123/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2022
8 Dansk Handicap Forbund DHF Đan Mạch Hỗ trợ người khuyết tật 413/CNV-HĐ Hoạt động 02/02/2021
9 East Meets West Foundation EMWF Mỹ Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo 26/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 03/07/2023
10 Energie sans Frontieres, l’Eau e l’Electricitte pour tous ESF Pháp Hỗ trợ đào tạo nghề 440/CNV-HĐ Hoạt động 29/01/2022
11 Foundation for Innovative New Diagnostics FIND Thụy Sỹ Hỗ trợ nghiên cứu và điều trị các bệnh truyền nhiễm 327/CNV-HĐ Hoạt động 11/08/2021
12 Glocal Ventures, Inc. GVI Mỹ Phát triển cộng đồng 152/CNV-HĐ Hoạt động 03/07/2022
13 Helen Keller International HKI Mỹ Hỗ trợ nghiên cứu dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 68/CNV-HĐ Hoạt động 08/07/2022
14 Hoa Trắng Fleur Blanche Pháp Hỗ trợ giáo dục và cung cấp trang thiết bị y tế 83/CNV-HĐ Hoạt động 14/05/2019
15 Latter-day Saint Charities LDSC Mỹ Phát triển cộng đồng, y tế, cứu trợ thiên tai và đào tạo tiếng Anh 52/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 03/07/2023
16 Lattitude Global Volunteering LATTITUDE Anh Cung cấp tình nguyện viên hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh 185/CNV-HĐ Hoạt động 10/10/2019
17 Les Lampions Pháp Y tế 284/CNV-HĐ Hoạt động 10/12/2017
18 PATH Mỹ Y tế 23/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
19 Resources for Health Equity RHE Mỹ Hỗ trợ phát triển y tế 322/CNV-HĐ Hoạt động 08/07/2021
20 Room To Read RtR Mỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục 65/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 04/11/2023
21 Rosa Luxemburg Stiftung RLS Đức Xây dựng năng lực, bình đẳng xã hội, phát triển bền vững, môi trường, chống biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội 18/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 25/04/2023
22 Shinnyo-en Nhật Bản Cung cấp học bổng, hỗ trợ xây dựng trường học 199/CNV-HĐ Hoạt động 18/10/2022
23 Solidarities Jenesses Pháp Cung cấp tình nguyện viên, phát triển cộng đồng 282/CNV-HĐ Hoạt động 10/12/2020
24 Stichting Agriterra Hà Lan Nâng cao năng lực hoạt động của các hợp tác xã 410/CNV-HĐ Hoạt động 27/12/2020
25 Stichting Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan Phát triển nông nghiệp, nông thôn, giới và bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường 30/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 18/10/2023
26 The Lutheran Church – Missouri Synod LCMS Mỹ Dinh dưỡng và giáo dục 08/CNV-VPDD Văn phòng Dự án 11/04/2018
27 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ Hỗ trợ y tế, giáo dục và phát triển kinh tế 79/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 16/05/2024
28 Vietnam Health Education and Literature Projects VNHELP Mỹ Trợ giúp về giáo dục, y tế (không bao gồm vấn đề con nuôi) 285/CNV-HĐ Hoạt động 19/12/2020
29 Vietnam les Enfants de la Dioxine VNED Pháp Bảo trợ xã hội, trao học bổng, tín dụng vi mô và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam 250/CNV-HĐ Hoạt động 23/09/2017
30 Wildlife Conservation Society WCS Mỹ Bảo vệ môi trường 101/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 15/1/2023 ‘
31 Woolcock Institue of Medical Research Limited WIMR Ô-xtơ-rây-li-a Đào tạo, nghiên cứu về y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 77/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 21/04/2024