Các TCPCPNN tại Kon Tum

TT Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động Số GĐK Loại GĐK Thời hạn GĐK
1 ASIF Australia Limited ASIF Ôxtrâylia Hỗ trợ y tế, giáo dục, an sinh xã hội cho trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ dạy nghề hướng nghiệp cho thanh thiếu niên. 478/CNV-HĐ Hoạt động 20/07/2023
2 ASSOCIATION POUR LES COOPERATIONS TECHNIQUES ET CULTURELLES ACOTEC Pháp Hỗ trợ tài chính vi mô, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn 329/CNV-HĐ Hoạt động 18/08/2018
3 AusViet Charity Foundation Limited AVCF Ô-xtơ-rây-li-a Hỗ trợ khám và điều trị miến phí các bệnh về nha khoa và nhãn khoa, cấp học bổng và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn 360/CNV-HĐ Hoạt động 21/06/2022
4 CARE International CARE Quốc tế (Bỉ) Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, tài chính vi mô, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và viện trợ khẩn cấp, hỗ trợ nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng 43/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 20/06/2023
5 CARE International CARE Quốc tế (Bỉ) Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, tài chính vi mô, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và viện trợ khẩn cấp, hỗ trợ nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng 20/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
6 Centre for Tropical Medicine – Oxford University Clinical Research Unit CTM/OUCRU Anh Hỗ trợ nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm, sức khỏe động vật; can thiệp y tế công cộng; phát triển khoa học sức khỏe trong cộng đồng và hỗ trợ giáo dục khoa học trong trường học 49/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 31/03/2025
7 Christoffel-Blindenmission/Christian Blind Mission e.V CBM Đức Giáo dục hòa nhập, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và sinh kế 85/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 22/10/2023
8 Dasatt CLG Ai-len Nâng cao nhận thức về phòng chống nạn buôn bán người, hỗ trợ dạy tiếng Anh, đào tạo nghề và sinh kế 412/CNV-HĐ Hoạt động 31/01/2021
9 Enfance Partienariat Viet Nam Pháp Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề nuôi con) 375/CNV-HĐ Hoạt động 12/01/2023
10 Environnement et Developpement du Tiers Monde ENDA Xê-nê-gan Hỗ trợ người nghèo, phát triển sinh kế bền vững, ứng phó với thảm họa thiên nhiên, bảo vệ môi trường và bình đẳng giới 382/CNV-HĐ Hoạt động 16/02/2020
11 Fauna & Flora International FFI Quốc tế (Anh) Bảo tồn động thực vât 90/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 06/04/2025
12 Flemish Association for Development Cooperation and Technical Assistance VVOB Bỉ Hỗ trợ phát triển giáo dục 26/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 11/04/2023
13 Foundation for International Development Relief FIDR Nhật Bản Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng, cải thiện an ninh lương thực và phát triển du lịch dựa vào cộng đồng 53/CNV-ĐD Văn phòng Đại diện 06/12/2023
14 Giving It Back To Kids GIBTK Mỹ Giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) và hỗ trợ phòng chống buôn bán người 48/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 20/06/2023
15 Helen Keller International HKI Mỹ Hỗ trợ nghiên cứu dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 68/CNV-HĐ Hoạt động 08/07/2022
16 Les Petits Bouts de Kon Tum Bỉ Hỗ trợ về y tế và giáo dục cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn (không bao ồm vấn đề con nuôi) 454/CNV-HĐ Hoạt động 05/09/2022
17 Netherlands Leprosy Relief (Netherlands Stichting Voor Leprabestrijding) NLR Hà Lan Hỗ trợ kiểm soát bệnh phong, phục hồi chức năng về mặt y tế và kinh tế xã hội cho người khuyết tật (do bệnh phong và không do bệnh phong) 51/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 31/08/2020
18 Passerelles Numeriques PN Pháp Hỗ trợ học bổng và đào tạo công nghệ thông tin 146/CNV-HĐ Hoạt động 17/05/2022
19 Plan International PLAN Hoa Kỳ Hỗ trợ y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em, phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cộng đồng, cứu trợ khẩn cấp, bình đẳng giới và hỗ trợ sinh kế 63/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
20 Population Services International PSI Mỹ Phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng 04/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 31/01/2023
21 Poussieres de vie (không có) Pháp Hỗ trợ đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, dạy tiếng Anh, vi tính cho trẻ em đường phố 32/CNV-HĐ Hoạt động 08/02/2022
22 Project Orbis, Inc. Orbis Mỹ Hỗ trợ xây dựng năng lực chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt 42/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 12/12/2024
23 Stichting IDH Trade Initiative IDH Hà Lan Hỗ trợ phát triển bền vững thông qua thúc đẩy thương mại bền vững và bảo vệ môi trường 346/CNV-HĐ Hoạt động 28/03/2022
24 Stichting Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan Phát triển nông nghiệp, nông thôn, giới và bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường 30/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 18/10/2023
25 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ Hỗ trợ y tế, giáo dục và phát triển kinh tế 79/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 16/05/2024
26 Viet Nam Assistance for the Handicapped VNAH Mỹ Hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ nghiên cứu, phổ biến pháp luật, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng 25/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 08/07/2020
27 Xuan Les Enfants de l’Avenir Pháp Cấp học bổng, xây nhà tình thương và trường học 296/CNV-HĐ Hoạt động 09/02/2023