Các TCPCPNN tại Kiên Giang

TT Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động Số GĐK Loại GĐK Thời hạn GĐK
1 Agir pour la promotion de l’enfant à Lorient APPEL Lorient Pháp Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em 328/CNV-HĐ Hoạt động 11/08/2021
2 ASIA RAINBOW Nhật Bản Giáo dục và đào tạo 278/CNV-HĐ Hoạt động 27/03/2023
3 ASIF Australia Limited ASIF Ôxtrâylia Hỗ trợ y tế, giáo dục, an sinh xã hội cho trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ dạy nghề hướng nghiệp cho thanh thiếu niên. 478/CNV-HĐ Hoạt động 20/07/2023
4 Association ACTI espérance Thụy Sỹ Xây dựng cơ sở hạ tầng, nông thôn, y tế và giáo dục 306/CNV-HĐ Hoạt động 07/04/2021
5 Centre for Tropical Medicine – Oxford University Clinical Research Unit CTM/OUCRU Anh Hỗ trợ nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm, sức khỏe động vật; can thiệp y tế công cộng; phát triển khoa học sức khỏe trong cộng đồng và hỗ trợ giáo dục khoa học trong trường học 49/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 31/03/2025
6 Christina Noble Children’s Foundation CNCF Anh Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) và hỗ trợ tín dụng vi mô 68/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 18/03/2024
7 Développment International Desjardins DID Ca-na-đa Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các tổ chức tín dụng nhân dân 371/CNV-HĐ Hoạt động 18/11/2022
8 KIDSPIRE Mỹ Hỗ trợ trẻ mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) 331/CNV-HĐ Hoạt động 26/08/2021
9 Netherlands Development Organization SNV Hà Lan Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực 41/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 12/11/2024
10 Non-Profit Organization Biomedical Science Association BMSA Nhật Bản Y tế 243/CNV-HĐ Hoạt động 12/08/2020
11 Operation Smile, Inc. OS Mỹ Y tế 35/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 19/03/2024
12 Project Orbis, Inc. Orbis Mỹ Hỗ trợ xây dựng năng lực chăm sóc và điều trị các bệnh về mắt 42/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 12/12/2024
13 Rikolto International (Vredeseilanden-Coopibo) Rikolto (VECO) Bỉ Phát triển nông nghiệp bền vững và chuỗi giá trị tại Việt Nam 40/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 14/05/2023
14 Room To Read RtR Mỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục 65/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 04/11/2023
15 Saigon Children’s Charity CIO SCC Anh Giáo dục, đào tạo nghề, giảm nghèo và phát triển cộng đồng 21/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 11/04/2023
16 Soliete d’Etudes et de Soins pour les Enfants Paralyses et Polymalformes SESEP Pháp Đào tạo về y tế và hỗ trợ chăm sóc trẻ khuyết tật 446/CNV-HĐ Hoạt động 27/06/2022
17 Stichting Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan Phát triển nông nghiệp, nông thôn, giới và bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường 30/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 18/10/2023
18 Sunflower Mission SM Mỹ Hỗ trợ giáo dục 24/CNV-HĐ Hoạt động 08/02/2022
19 Thanh Loc Project Inc. TLP Ôxtrâylia Hỗ trợ các hoạt động tình nguyện xây nhà cho người nghèo, nâng cấp trường học và hỗ trợ học bổng 451/CNV-HĐ Hoạt động 15/08/2022
20 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ Hỗ trợ y tế, giáo dục và phát triển kinh tế 79/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 16/05/2024
21 Vietnam Health Education and Literature Projects VNHELP Mỹ Trợ giúp về giáo dục, y tế (không bao gồm vấn đề con nuôi) 285/CNV-HĐ Hoạt động 19/12/2020
22 World University Service of Canada WUSC Canada Giáo dục – đào tạo và dạy nghề 19/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 11/04/2023
23 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế (Thành lập theo luật pháp Thụy Sỹ) Bảo vệ đa dạng sinh học và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên 28/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 07/01/2024