Các TCPCPNN tại Khánh Hòa

TT Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động Số GĐK Loại GĐK Thời hạn GĐK
1 Agence Universitaire de la Francophonie AUF Ca-na-đa Hỗ trợ dạy tiếng Pháp tại Việt Nam 18/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 04/11/2023
2 Agence Universitaire de la Francophonie AUF Ca-na-đa Hỗ trợ giảng dạy, học và nghiên cứu tiếng Pháp tại Việt Nam 10/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 04/11/2023
3 Agir pour la promotion de l’enfant à Lorient APPEL Lorient Pháp Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em 328/CNV-HĐ Hoạt động 11/08/2021
4 Aid for Kids AFK Mỹ Hỗ trợ trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 151 Hoạt động 03/07/2020
5 AREKIND, Inc. Mỹ Hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật 401/CNV-HĐ Hoạt động 12/07/2020
6 Association d’Amittie Franco – Vietnamienne AAFV Pháp Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và người có hoàn cảnh khó khăn 380/CNV-HĐ Hoạt động 17/02/2020
7 Association Francophone d’Entraide et de Promotion des Sciences de la Vie AFEPS Pháp Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị tai biến do lặn biển, hỗ trợ đào tạo về y tế 192/CNV-HĐ Hoạt động 18/10/2022
8 Association Mere Isabelle – Urgence Humanitaire au Vietnam Pháp Hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) 145/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2022
9 Association pour le Developpement Médical au Vietnam Pháp Hỗ trợ về y tế và giao lưu văn hóa 109/CNV-HĐ Hoạt động 23/05/2019
10 Brittany’s Hope Mỹ Hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 118/CNV-HĐ Hoạt động 05/07/2022
11 Centre for Tropical Medicine – Oxford University Clinical Research Unit CTM/OUCRU Anh Hỗ trợ nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm, sức khỏe động vật; can thiệp y tế công cộng; phát triển khoa học sức khỏe trong cộng đồng và hỗ trợ giáo dục khoa học trong trường học 49/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 31/03/2025
12 Children Action, Fondation poủ la Protection de l’Enfrance et l’Action humanitaire CA Thụy Sỹ Hỗ trợ y tế và giáo dục 123/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2022
13 Development Workshop Pháp Viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai 255/CNV-HĐ Hoạt động 10/06/2020
14 Ecole Sauvage Pháp Cấp học bổng 261/CNV-HĐ Hoạt động 11/11/2020
15 Holt International Children’s Services HOLT Mỹ Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 9/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 31/01/2023
16 Le Liserson – Solidarité France Vietnam Pháp Hỗ trợ giáo dục, giao lưu văn hóa và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 295/CNV-HĐ Hoạt động 04/02/2018
17 Les Amis de Nha Trang ADNs Pháp Hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 33/CNV-HĐ Hoạt động 31/05/2022
18 Marie Stopes International MSI Anh Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình, và nâng cao năng lực cộng đồng 29/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 11/10/2023
19 Mobility Outreach International Moi Mỹ Phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp chân tay giả, phát hiện sớm và điều trị dị tật bàn chân khèo bẩm sinh và cải thiện khả năng tiếp cận các cơ sở hạ tầng công cộng cho người khuyết tật 83/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 18/10/2023
20 NGO Fontana Đan Mạch Hỗ trợ phòng chống và giảm các tác hại cho đối tượng lạm dụng chất gây nghiện và những người bị ảnh hưởng của chất gây nghiện, hỗ trợ bảo trợ trẻ em 93/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 07/09/2025
21 Operation Smile, Inc. OS Mỹ Y tế 35/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 19/03/2024
22 PATH Mỹ Y tế 23/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
23 Population Services International PSI Mỹ Phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng 04/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 31/01/2023
24 Rock Paper Scissors Children’s Fund RPS Mỹ Hỗ trợ cộng đồng và giáo dục 240/CNV-HĐ Hoạt động 28/07/2023
25 Sante Sans Frontieres SSF Pháp Hỗ trợ đào tạo về y tế và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam 393/CNV-HĐ Hoạt động 18/05/2020
26 Save the Children International SCI Anh Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cấp, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế 31/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 04/11/2023
27 Save the Children International SCI Anh Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giáo dục, bảo vệ trẻ em, quản trị quyền trẻ em, viện trợ khẩn cấp, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế 64/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 04/11/2023
28 Social Assistance Programe for Vietnam SAP-VN Mỹ Giúp đỡ trẻ khuyết tật, mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) 148/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2022
29 Stichting Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan Phát triển nông nghiệp, nông thôn, giới và bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường 30/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 18/10/2023
30 The International Center IC Mỹ Hỗ trợ rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và chăm sóc sức khỏe tâm thần, viện trợ nhân đạo 16/CNV-HĐ Hoạt động 01/06/2022
31 The University of North Carolina UNC Mỹ Hỗ trợ y tế công cộng, phòng chống HIV/AIDS 100/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 25/05/2022
32 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ Hỗ trợ y tế, giáo dục và phát triển kinh tế 79/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 16/05/2024
33 Verein Hilfe fur Vietnam/Susann’s Help for Children Thụy Sỹ Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 186/CNV-HĐ Hoạt động 10/10/2022
34 Vietnam Children’s Fund VCF Mỹ Hỗ trợ xây dựng trường học 467/CNV-HĐ Hoạt động 13/08/2022