Các TCPCPNN tại Hậu Giang

TT Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động Số GĐK Loại GĐK Thời hạn GĐK
1 Activity International AI Hà Lan Cung cấp tình nguyện viên, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, hướng dẫn các ký năng nghề nghiệp cho những người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em 236/CNV-HĐ Hoạt động 15/07/2023
2 Association d’Amittie Franco – Vietnamienne AAFV Pháp Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và người có hoàn cảnh khó khăn 380/CNV-HĐ Hoạt động 17/02/2020
3 Association de Soutien aux orphelins du Vietnam ASSORV Pháp Hỗ trợ y tế, giáo dục và viện trợ khẩn cấo 106/CNV-HĐ Hoạt động 25/04/2022
4 Australian Cervical Cancer Foundation ACCF Ô-xtơ-rây-li-a Hỗ trợ khám sàng lọc và điều trị ung thư cổ tử cung 63/CNV-HĐ Hoạt động 11/04/2022
5 Bread for the World Đức Hỗ trợ phát triển nông thôn tổng hợp, phát triển nông nghiệp bền vững, bình đẳng giới, hỗ trợ doanh nghiệp xã hội, cải thiện sinh kế và tạo thu nhập, bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực và hỗ trợ lao động nhập cư, hỗ trợ người mãn hạn tù tăng cường năng lực tái hòa nhập cộng đồng 32/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 04/11/2023
6 Christina Noble Children’s Foundation CNCF Anh Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) và hỗ trợ tín dụng vi mô 68/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 18/03/2024
7 Espoir Pour un Enfant EPE Pháp Cấp học bổng và bảo trợ trẻ em 78/CNV-HĐ Hoạt động 11/04/2022
8 KIDSPIRE Mỹ Hỗ trợ trẻ mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) 331/CNV-HĐ Hoạt động 26/08/2021
9 KNCV Tuberculosis Foundation KNCV Hà Lan Hỗ trợ phòng chống bệnh Lao tại Việt Nam 105/CNV-HĐ Hoạt động 25/04/2022
10 Le Liserson – Solidarité France Vietnam Pháp Hỗ trợ giáo dục, giao lưu văn hóa và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 295/CNV-HĐ Hoạt động 04/02/2018
11 Marie Stopes International MSI Anh Chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình, và nâng cao năng lực cộng đồng 29/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 11/10/2023
12 Mekong Plus France Pháp Y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng 149/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2022
13 Nehemiah Medical Project for Vietnam NMCM Mỹ Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp đỡ trẻ mồ côi và người khuyết tật 325/CNV-HĐ Hoạt động 11/08/2021
14 Netherlands Development Organization SNV Hà Lan Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực 41/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 12/11/2024
15 Norwegian Mission Alliance NMA Na Uy Y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng tổng hợp 72/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 26/11/2022
16 Peacework Development Fund, Inc. PDF Mỹ Cung cấp tình nguyện viên, hỗ trợ giáo dục và phát triển nông thông tổng hợp 448/CNV-HĐ Hoạt động 28/06/2022
17 Room To Read RtR Mỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục 65/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 04/11/2023
18 Saigon Children’s Charity CIO SCC Anh Giáo dục, đào tạo nghề, giảm nghèo và phát triển cộng đồng 21/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 11/04/2023
19 Southeast Asian Orphan Foundation SEAOF Mỹ Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 158/CNV-HĐ Hoạt động 03/07/2022
20 Thanh Loc Project Inc. TLP Ôxtrâylia Hỗ trợ các hoạt động tình nguyện xây nhà cho người nghèo, nâng cấp trường học và hỗ trợ học bổng 451/CNV-HĐ Hoạt động 15/08/2022
21 The Asia Foundation TAF Mỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục, kinh tế, quản trị công, môi trường và xây dựng năng lực cho đối tác Việt Nam 09/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 11/04/2023
22 The Dariu Foundation Dariu Thụy Sỹ Tài chính vi mô, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, cấp học bổng và đào tạo tin học; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ phát triển giáo dục 29/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 28/01/2024
23 The Vietnam Scholarship Foundation VNSF Mỹ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên 234/CNV-HĐ Hoạt động 07/07/2023
24 The Wetter Foundation Thụy Sỹ Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục 135/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2021
25 Vietnamese Women Culture Center VWCC Hàn Quốc Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc 362/CNV-HĐ Hoạt động 26/07/2019