Các TCPCPNN tại Hà Giang

TT Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động Số GĐK Loại GĐK Thời hạn GĐK
1 Abilis Foundation Phần Lan Hỗ trợ về kỹ thuật, đào tạo và tư vấn cho các tổ chức của người khuyết tật 230/CNV-HĐ Hoạt động 05/06/2023
2 ActionAid International AAI Được thành lập theo luật pháp của Hà Lan Phát triển nông nghiệp bền vững, quyền trẻ em, quyền phụ nữ, bình đẳng giới, giảm nghèo, tín dụng vi mô, hỗ trợ tư vấn chính sách, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng năng lực và sinh kế; hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế và giáo dục 38/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 07/08/2025
3 Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation Inc. ASSIT Inc. Phi-líp-pin Hỗ trợ đào tạo nghề và bảo vệ môi trường 376/CNV-HĐ Hoạt động 23/01/2023
4 Association des Parents d’Eleves du Lycee Francais Alexandre Yersin APE LFAY Pháp Hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất phục vụ giáo dục 53/CNV-HĐ Hoạt động 11//04/2019
5 Blue Dragon Childen’s Foundation BDCF Ô-xtơ-rây-li-a Giáo dục và đào tạo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 47/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 20/06/2023
6 CARE International CARE Quốc tế (Bỉ) Hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, tài chính vi mô, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và viện trợ khẩn cấp, hỗ trợ nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng 20/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
7 Enfance Partienariat Viet Nam Pháp Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề nuôi con) 375/CNV-HĐ Hoạt động 12/01/2023
8 Fauna & Flora International FFI Quốc tế (Anh) Bảo tồn động thực vât 90/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 06/04/2025
9 Flemish Association for Development Cooperation and Technical Assistance VVOB Bỉ Hỗ trợ phát triển giáo dục 26/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 11/04/2023
10 Good Neighbors International GNI Hàn Quốc Hỗ trợ phát triển nông thôn và giáo dục 105/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 28/08/2024
11 Green Cross Switzerland Thụy Sỹ Hỗ trợ người khuyết tật, người nhiễm chất độc màu da cam 373/CNV-HĐ Hoạt động 29/12/2019
12 Gruppo Trentino di Volontariato GTV I-ta-li-a Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững và vệ sinh môi trường, bảo trợ trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) 04/CNV-HĐ Hoạt động 09/05/2022
13 Helvetas Intercooperation gGmbH Đức Hỗ trợ phát triển bền vững ngành dược liệu 356/CNV-HĐ Hoạt động 16/05/2022
14 Helvetas Swiss Intercooperation Thụy Sỹ Kinh tế nông thôn, quản trị công, hỗ trợ phát triển nông thôn, nông lâm nghiệp, nước sạch và vệ sinh, quản lý tài nguyên môi trường bền vững, đào tạo kỹ năng và đào tạo nghề 34/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 26/11/2023
15 Japan Voluntary Dental Organisation JAVDO Nhật Bản Hỗ trợ khám chữa răng miễn phí 134/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2023
16 Keep it Beautiful Viet Nam KIBV Thụy Sỹ Hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, trao học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và viện trợ khẩn cấp 430/CNV-HĐ Hoạt động 27/08/2021
17 Minors (không có) Mỹ Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 119/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2023
18 Mobility Outreach International Moi Mỹ Phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp chân tay giả, phát hiện sớm và điều trị dị tật bàn chân khèo bẩm sinh và cải thiện khả năng tiếp cận các cơ sở hạ tầng công cộng cho người khuyết tật 83 Văn phòng Dự án 18/10/2023
19 Netherlands Development Organization SNV Hà Lan Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực 41/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 12/11/2024
20 Netherlands Leprosy Relief (Netherlands Stichting Voor Leprabestrijding) NLR Hà Lan Hỗ trợ kiểm soát bệnh phong, phục hồi chức năng về mặt y tế và kinh tế xã hội cho người khuyết tật (do bệnh phong và không do bệnh phong) 51/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 31/08/2020
21 Plan International PLAN Hoa Kỳ Hỗ trợ y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em, phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cộng đồng, cứu trợ khẩn cấp, bình đẳng giới và hỗ trợ sinh kế 63/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
22 Platypus Inc. Ô-xtơ-rây-li-a Cung cấp học bổng và hỗ trợ các chương trình tài chính vi mô 307/CNV-HĐ Hoạt động 15/04/2021
23 Slovak – Vietnam Chamber of Commerce SVCC Xlô-va-ki-a Hỗ trợ đào tạo, học bổng và trao đổi văn hóa, thể thao du lịch, xúc tiến thương mại 08/CNV-HĐ Hoạt động 31/01/2022
24 The Football Association of Norway NFF Na Uy Hỗ trợ phát triển bóng đá cộng đồng 28/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 31/12/2024
25 The Fred Hollows Foundation FHF Ôxtrâylia Hỗ trợ y tế trong chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa 22/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
26 Vision Care Hàn Quốc Khám chữa bệnh miễn phí, cung cấp trang thiết bị y tế và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực 187/CNV-HĐ Hoạt động 18/10/2022