Các TCPCPNN tại Bến Tre

TT Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động Số GĐK Loại GĐK Thời hạn GĐK
1 Aid for Kids AFK Mỹ Hỗ trợ trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 151 Hoạt động 03/07/2020
2 Aid to Children Without Parents, Inc ACWP Mỹ Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 298/CNV-HĐ Hoạt động 13/02/2021
3 Aids Healthcare Foundation AHF Mỹ Cung cấp các dịch vụ y tế và điều trị HIV/AIDS 58/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 18/07/2023
4 Asia Cultural Exchange Foundation ACEF Hàn Quốc Hỗ trợ giáo dục và giao lưu văn hóa 246/CNV-HĐ Hoạt động 21/08/2022
5 Asia Music and Performing Arts Education Ltd AMPA Education Ôxtrâylia Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn, trao học bổng âm nhạc và nghệ thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 479/CNV-HĐ Hoạt động 31/07/2023
6 ASSOCIATION POUR LES COOPERATIONS TECHNIQUES ET CULTURELLES ACOTEC Pháp Hỗ trợ tài chính vi mô, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn 329/CNV-HĐ Hoạt động 18/08/2018
7 AusViet Charity Foundation Limited AVCF Ô-xtơ-rây-li-a Hỗ trợ khám và điều trị miến phí các bệnh về nha khoa và nhãn khoa, cấp học bổng và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn 360/CNV-HĐ Hoạt động 21/06/2022
8 Bread for the World Đức Hỗ trợ phát triển nông thôn tổng hợp, phát triển nông nghiệp bền vững, bình đẳng giới, hỗ trợ doanh nghiệp xã hội, cải thiện sinh kế và tạo thu nhập, bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực và hỗ trợ lao động nhập cư, hỗ trợ người mãn hạn tù tăng cường năng lực tái hòa nhập cộng đồng 32/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 04/11/2023
9 Brittany’s Hope Mỹ Hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 118/CNV-HĐ Hoạt động 05/07/2022
10 Buddhist Compassion Relief TZU CHI Foundation Tzu Chi Trung Quốc (Đài Loan) Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, cấp học bổng, viện trợ khẩn cấp 95/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 21/04/2021
11 Christina Noble Children’s Foundation CNCF Anh Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) và hỗ trợ tín dụng vi mô 68/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 18/03/2024
12 DKT International, Inc DKT Mỹ Kê hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/ AIDS 44/CNV-VPĐD Văn phòng Dự án 15/01/2025
13 East Meets West Foundation EMWF Mỹ Phát triển giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, giảm nhẹ thiên tai và giảm nghèo 26/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 03/07/2023
14 Global Vision GV Hàn Quốc Hỗ trợ chuyển đổi cây trồng và cải tiến kỹ thuật nông nghiệp 168/CNV-HĐ Hoạt động 11/07/2022
15 Good People International GPI Hàn Quốc Bảo trợ chăm sóc trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) 94/CNV-HĐ Hoạt động 06/04/2022
16 Helvetas Swiss Intercooperation Thụy Sỹ Kinh tế nông thôn, quản trị công, hỗ trợ phát triển nông thôn, nông lâm nghiệp, nước sạch và vệ sinh, quản lý tài nguyên môi trường bền vững, đào tạo kỹ năng và đào tạo nghề 34/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 26/11/2023
17 Holt International Children’s Services HOLT Mỹ Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 9 Văn phòng Dự án 31/01/2023
18 Japanese Cleft Palate Foundation JCPF Nhật Bản Hỗ trợ đào tạo đội ngũ bác sỹ/nhân viên y tế, nâng cấp trang thiết bị và chuyển giao kỹ thuật, phẫu thuật miễn phí hở môi hàm ếch 423/CNV-HĐ Hoạt động 10/05/2021
19 KIDSPIRE Mỹ Hỗ trợ trẻ mồ côi (không bao gồm vấn đề con nuôi) 331/CNV-HĐ Hoạt động 26/08/2021
20 Latter-day Saint Charities LDSC Mỹ Phát triển cộng đồng, y tế, cứu trợ thiên tai và đào tạo tiếng Anh 52/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 45110
21 Le Liserson – Solidarité France Vietnam Pháp Hỗ trợ giáo dục, giao lưu văn hóa và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 295/CNV-HĐ Hoạt động 04/02/2018
22 Library of Vietnam Project, Inc LOVP Mỹ Hỗ trợ phát triển cộng đồng 259/CNV-HĐ Hoạt động 28/10/2020
23 Medisch Comite Nederland-Vietnam MCNV Hà Lan Hỗ trợ giảm nghèo kết hợp ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế và các dịch vụ phục hồi chức năng và giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật 45/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 04/02/2023
24 Mobility Outreach International Moi Mỹ Phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp chân tay giả, phát hiện sớm và điều trị dị tật bàn chân khèo bẩm sinh và cải thiện khả năng tiếp cận các cơ sở hạ tầng công cộng cho người khuyết tật 83 Văn phòng Dự án 18/10/2023
25 Netherlands Development Organization SNV Hà Lan Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực 41/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 12/11/2024
26 PATH Mỹ Y tế 23/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 20/06/2023
27 Seed to Table Seed to Table Nhật Bản Phát triển nông thôn tổng hợp 37/CNV-HĐ 28/03/2022
28 Société de Coopération pour le Developpement International SOCODEVI Canada Hỗ trợ thành lập và nâng cao năng lực cho các hợp tác xã 61/CNV-HĐ Hoạt động 25/07/2022
29 Solidarities Jenesses Pháp Cung cấp tình nguyện viên, phát triển cộng đồng 282/CNV-HĐ Hoạt động 10/12/2020
30 Southeast Asian Orphan Foundation SEAOF Mỹ Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 158/CNV-HĐ Hoạt động 03/07/2022
31 Stichting Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan Phát triển nông nghiệp, nông thôn, giới và bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường 30/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 18/10/2023
32 Taiwan – Vietnam Economic Culturai & Educational Development Association TVECEDA Trung Quốc (Đài Loan) Hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục, khoa học kỹ thuật. 458/CNV-HĐ Hoạt động 07/11/2022
33 The Football Association of Norway NFF Na Uy Hỗ trợ phát triển bóng đá cộng đồng 28/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 31/12/2024
34 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ Hỗ trợ y tế, giáo dục và phát triển kinh tế 79/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 16/05/2024
35 Vietnam les Enfants de la Dioxine VNED Pháp Bảo trợ xã hội, trao học bổng, tín dụng vi mô và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam 250/CNV-HĐ Hoạt động 23/09/2017
36 Vietnamese American Humane Charity VAHC Mỹ Y tế, giáo dục và hỗ trợ người nghèo 460/CNV-HĐ Hoạt động 03/03/2021
37 World Wide Fund for Nature WWF Quốc tế (Thành lập theo luật pháp Thụy Sỹ) Bảo vệ đa dạng sinh học và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên 28/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 07/01/2024
38 Worldwide Orphans Foundation WWO Mỹ Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp đỡ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 143/CNV-HĐ Hoạt động 20/06/2022