Các TCPCPNN tại Bắc Ninh

TT Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động Số GĐK Loại GĐK Thời hạn GĐK
1 Agricultural Development Denmark Asia ADDA Đan Mạch Phát triển nông thôn tổng hợp và xây dựng năng lực cho các đối tác Việt Nam 05/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 08/02/2023
2 Associazione Ariete ARIETE I-ta-li-a Hỗ trợ trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) và cung cấp tình nguyện viên 471/CNV-HĐ Hoạt động 10/06/2023
3 Associazione Centro ELIS I-ta-li-a Dạy nghề và tạo việc làm, bảo vệ môi trường 339/CNV-HĐ Hoạt động 16/12/2021
4 Blue Dragon Childen’s Foundation BDCF Ô-xtơ-rây-li-a Giáo dục và đào tạo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 47/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 20/06/2023
5 Bremen Overseas Research and Development Association BORDA Đức Hỗ trợ phát triển công nghệ xử lý nước thải trong sản xuất và sinh hoạt 44/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 20/06/2023
6 CAMA Services, Inc. CAMA Mỹ Hỗ trợ y tế và giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 70/CNV-HĐ Hoạt động 11/04/2022
7 Help Age International HAI Quốc tế (Anh) Hỗ trợ người cao tuổi, phát triển cộng đồng 41/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 25/03/2023
8 International Executive Service Corps IESC Mỹ Kết nối thương mại, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 453/CNV/HĐ Hoạt động 28/08/2022
9 International Livestock Research Institute ILRI Quốc tế ( Kê-ni-a) Nông lâm nghiệp 98/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 12/01/2022
10 Keep it Beautiful Viet Nam KIBV Thụy Sỹ Hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, trao học bổng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và viện trợ khẩn cấp 430/CNV-HĐ Hoạt động 27/08/2021
11 Kenan Foundation Asia K.F.Asia Thái Lan Hỗ trợ nâng cao kiến thức cho doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội, nâng cao năng lực cho phụ nữ, nâng năng lực cho thanh niên, giáo dục và đào tạo 227/CNV-HĐ Hoạt động 22/05/2023
12 Korea Food for the Hungry International KFHI Hàn Quốc Hỗ trợ hoạt động tình nguyện trong lĩnh vực giáo dục, phát triển cộng đồng, đào tạo nghề và bảo trợ trẻ em 49/CNV-HĐ 29/04/2022
13 Netherlands Development Organization SNV Hà Lan Phát triển nông thôn bền vững, phòng chống biến đổi khí hậu và xây dựng năng lực 41/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 12/11/2024
14 Population Services International PSI Mỹ Phòng chống HIV/AIDS, kế hoạch hóa gia đình và y tế cộng đồng 04/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 31/01/2023
15 Rikolto International (Vredeseilanden-Coopibo) Rikolto (VECO) Bỉ Phát triển nông nghiệp bền vững và chuỗi giá trị tại Việt Nam 40/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 14/05/2023
16 Room To Read RtR Mỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục 65/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 04/11/2023
17 S.O.S. Missionario I-ta-li-a Hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng 472/CNV-HĐ Hoạt động 06/10/2023
18 Sante Sans Frontieres SSF Pháp Hỗ trợ đào tạo về y tế và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam 393/CNV-HĐ Hoạt động 18/05/2020
19 Stichting Oxfam Novib Oxfam Novib Hà Lan Phát triển nông nghiệp, nông thôn, giới và bình đẳng giới, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường 30/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 18/10/2023