Các TCPCPNN tại Bắc Kạn

TT Tên tổ chức Viết tắt Quốc tịch Lĩnh vực hoạt động Số GĐK Loại GĐK Thời hạn GĐK
1 Asia Prevention of Blindness Association APBA Nhật Bản Hỗ trợ cung cấp trang thiết bị y tế, đào tạo nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho đội ngũ bác sỹ nhãn khoa, khám và chữa trị các bệnh về mắt cho bệnh nhân. 464/CNV-HĐ 22/04/2022
2 Associazione Ariete ARIETE I-ta-li-a Hỗ trợ trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) và cung cấp tình nguyện viên 471/CNV-HĐ Hoạt động 10/06/2023
3 Australian People for Health, Education and Development Abroad Incorporated APHEDA Ô-xtơ-rây-li-a Nâng cao năng lực về an toàn sức khỏe nghề nghiệp và quyền của người lao động, giới và bình đẳng giới, biến đổi khí hậu và các vấn đề về môi trường 34/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 11/04/2023
4 Bread for the World Đức Hỗ trợ phát triển nông thôn tổng hợp, phát triển nông nghiệp bền vững, bình đẳng giới, hỗ trợ doanh nghiệp xã hội, cải thiện sinh kế và tạo thu nhập, bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực và hỗ trợ lao động nhập cư, hỗ trợ người mãn hạn tù tăng cường năng lực tái hòa nhập cộng đồng 32/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 04/11/2023
5 Childfund Australia Ô-xtơ-rây-li-a Y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em, nước sạch và vệ sinh, giảm thiểu rủi ro thiên tai, sinh kế 02/CNV-VPĐD Văn phòng Đại diện 31/01/2023
6 International Center for Research in Agroforestry ICRAF Quốc tế (Kê-ni-a) Nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, an ninh lương thực, phát triển kinh tế 42/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 23/05/2023
7 La Bonne Etoile Pháp Hỗ trợ về y tế, giáo dục và lương thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (không bao gồm vấn đề con nuôi) 374/CNV-HĐ Hoạt động 06/01/2020
8 People, Resoures and Conservation Foundation PRCF Mỹ Hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên 20/CNV/HĐ Hoạt động 25/03/2022
9 Private Agencies Collaborating Together PACT Mỹ Giới và bình đằng giới, hỗ trợ sinh kế cho người có hoàn cảnh khó khăn và bảo vệ môi trường 89/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 13/02/2025
10 The VinaCapital Foundation VCF Mỹ Hỗ trợ y tế, giáo dục và phát triển kinh tế 79/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 16/05/2024
11 TRAFFIC International TRAFFIC Quốc tế (Anh) Bảo tồn các loài động, thực vật hoang dã 45/CNV-VPDA Văn phòng Dự án 20/06/2021
12 Vietnamesische Interkulturelle Fraueninitiative in Deutschland e.V. VIFI e.V. Đức Hỗ trợ xuất khẩu nông sản và cung cấp tình nguyện viên 297/CNV-HĐ Hoạt động 12/02/2021
13 Vung Tau France VTFrance Pháp Hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí và bảo trợ trẻ em (không bao gồm vấn đề con nuôi) 211/CNV-HĐ Hoạt động 26/11/2019