Bộ Luật Lao động 2012

Số hiệu: 10/2012/QH13
Loại văn bản: Bộ Luật
Ngày ban hành: 18/6/2012
Ngày hiệu lực: 01/5/2013
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Tệp đính kèm: Bộ Luật Lao động 2012