Bế mạc Hội nghị quốc tế NGO 3

(VOV5) – Hội nghị ra Tuyên bố chung nhấn mạnh các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết tiếp tục tìm kiếm, triển khai các nguồn tài trợ và các nguồn lực từ bên ngoài để hỗ trợ Việt Nam có hiệu quả hơn.

Sau 2 ngày làm việc, sáng 29/11, Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về quan hệ đối tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài kết thúc với nhiều khuyến nghị có giá trị, đóng góp vào việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong thời gian tới.

Các đại biểu đánh giá cao những thành tựu của các chương trình giảm nghèo của chính phủ Việt Nam, đã giúp giải quyết tốt các vấn đề xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững. Thông qua các hoạt động nhân đạo và phát triển, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác Việt Nam đã góp phần vào công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng rằng trên cơ sở quan hệ  hợp  tác có hiệu quả, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, chân thành và cởi mở và với những kết quả tốt đẹp của hội nghị lần này, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực hơn nữa vào công cuộc giảm nghèo và phát triển bền vững, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Hội nghị ra Tuyên bố chung nhấn mạnh các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết tiếp tục tìm kiếm, triển khai các nguồn tài trợ và các nguồn lực từ bên ngoài để hỗ trợ Việt Nam có hiệu quả hơn. Về phần mình, Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam./.