BAN ĐIỀU PHỐI VIỆN TRỢ NHÂN DÂN

BAN ĐIỀU PHỐI VIỆN TRỢ NHÂN DÂN

Tel: +84 (0) 4.3843 6936

Fax: +84 (0) 4.3845 2007

LÃNH ĐẠO BAN

Họ và tên Chức danh Máy lẻ Di động Email
Ông Phan Anh Sơn Trưởng ban 234 +84 (0) 913.345.047 sonphan@vufo.org.vn
Ông Nguyễn Ngọc Hùng Phó Trưởng ban 206 +84 (0) 904.044.466 hungnguyen@vufo.org.vn
Ông Nguyễn Trung Dũng Phó Trưởng ban 107 +84 (0) 903.291.945 dungnguyen@vufo.org.vn
Bà Phạm Anh Đào Phó Trưởng ban 208 +84 (0) 935.625.268 daopham@vufo.org.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
Bà Hoàng An Duyên Trưởng phòng 111 +84 (0) 904.352.916 duyenhoang@vufo.org.vn
Bà Ngô Thị Thúy Kế toán trưởng 103 +84 (0) 936.609.933 ngothuy@vufo.org.vn
Bà Nguyễn Lan Chi Chuyên viên 102 +84 (0) 987.413.886 lanchinguyen@vufo.org.vn
Ông Nguyễn Việt Chiến Cán bộ 111 +84 (0) 936.819.829 chiennguyen@vufo.org.vn
Bà Nguyễn Xuân Hạnh Cán bộ 102 +84 (0) 977.904.685 hanhnguyen@vufo.org.vn
Bà Lê Thị Thanh Cán bộ 103 +84 (0) 977.426.553 thanhlepaccom@gmail.com
Ông Phạm Thanh Tuyền Cán bộ +84 (0) 912.356.488
PHÒNG BẮC MỸ
Bà Phan Thanh Mỹ Phó Trưởng phòng 108 +84 (0) 936.109.339 myphan@vufo.org.vn
Ông Nguyễn Bá Hiệp Chuyên viên 105 +84 (0) 969.676.669 hiepnguyen@vufo.org.vn
Bà Nguyễn Thị Lan Hương Chuyên viên 108 +84 (0) 979.456.701 lanhuongnguyen@vufo.org.vn
Bà Vũ Thị Thu Hiền Chuyên viên 106 +84 (0) 902.099.699 hienvu@vufo.org.vn
Bà Nguyễn Hồng Hà Chuyên viên 106 +84 (0) 974.331.984 hanguyen@vufo.org.vn
Bà Cao Thị Hương Giang Chuyên viên 104 +84 (0) 963.454.632 giangcao@vufo.org.vn
PHÒNG CHÂU ÂU
Bà Hoàng Thị Như Hoa Chuyên viên 211 +84 (0) 936.211.133 hoahoang@vufo.org.vn
Bà Nguyễn Thị Huyền Anh Chuyên viên 211 +84 (0) 912.005.551 huyenanh@vufo.org.vn
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang Chuyên viên 204 +84 (0) 966.311.119 trangnguyen@vufo.org.vn
Bà Nguyễn Hà Mi Chuyên viên 109 +84 (0) 948.595.968 minguyen@vufo.org.vn
Ông Trần Kim Cương Chuyên viên 211 +84 (0) 914.313.287 cuongtran@vufo.org.vn

cuongpaccom@gmail.com

Ông Nguyễn Ái Nhân Chuyên viên 109 +84 (0) 982.648.800 nhannguyen@vufo.org.vn
PHÒNG CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
Bà Đỗ Thị Kim Dung Trưởng phòng 203 +84 (0) 988.012.818 dungdo@vufo.org.vn
Bà Lê Thị Thu Trang Phó Trưởng phòng< 210 +84 (0) 974.191.086 trangle@vufo.org.vn
Bà Phạm Thị Hồng Vân Chuyên viên 212 +84 (0) 905.001.984 vanpham@vufo.org.vn
Bà Mai Thị Hằng Chuyên viên 202 +84 (0) 909.291.597 hangmai@vufo.org.vn
Bà Ngô Thị Thu Hường Cán bộ 202 +84 (0) 974.505.842 huongngo@vufo.org.vn
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Cán bộ 202 +84 (0)1666.074.399 thuhangnguyen@vufo.org.vn
Ông Trương Minh Quang Cán bộ 210 +84 (0) 949.290.911 quangtruong@vufo.org.vn