Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI
THE COMMITTEE FOR FOREIGN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION AFFAIRS

Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Địa chỉ: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Email: info@comingo.gov.vn, infopaccom@vufo.org.vn Điện thoại: 04. 38436936 - Fax: 04. 38452007

Thông tin liên hệ

Họ và tên:  
Địa chỉ:
Email:  
Điện thoại:
Tiêu đề:  
Yêu cầu:
Top